Miljövänlig och hälsosam

miljovanlig halsosamIbland kommer jag att tänka på ett tillfälle då jag diskuterade kostvanor med några bekanta varav ett par satsat på en diet mycket långt från vad Peter och jag brukar äta. Mot slutet av samtalet sade jag något om att jag i första hand tänker på miljöaspekterna när jag väljer mat och i andra hand hälsan (eller smaken). En av dem sade då att hon i den situation hon befann sig i kände sig tvungen att prioritera hälsan högre. I efterhand slog det mig att med de utgångspunkter och kunskaper jag har finns det ingen anledning att välja. Den kosthållning vi har är både miljövänlig och hälsosam. Det gäller även många andra vardagsval.

Jag har just läst ut boken Kinastudien av T. Colin Campbell och Thomas M. Campbell. Ganska nyligen såg vi filmen Forks over knifes, på samma tema. Läkare för framtiden följer jag på Facebook och tittar in på deras hemsida ibland. I den studie boken blivit namngiven efter undersöktes ett mycket stort antal människor i olika regioner i Kina med avseende på kost och livsstil. Man frågade inte bara vad de åt utan tog också en stor mängd blodprover. Jämförelser gjordes på många olika sätt för att se vilka kostvanor som tycktes ha samband med vilka sjukdomar. Resultaten gav mycket starka skäl att tro att det mest hälsosamma man kan äta är en oraffinerad, växtbaserad kost. I boken beskrivs ett stort antal andra studier med liknande resultat, både djurförsök, observationsstudier och studier där man gått in och ändrat personers kostvanor och jämfört med en kontrollgrupp. Filmen Forks over knifes utgår också från Kinastudien och har, liksom Läkare för framtiden, samma budskap. En oraffinerad, växtbaserad (eller whole foods, plant based) kost innebär kortfattat att man i hög grad, eller helt och hållet, utesluter animaliska produkter, socker och vitt mjöl (och andra hårt processade livsmedel). Läkare för framtiden presenterar tre steg där steg två liknar medelhavskost eller Livsmedelsverkets råd. Även det minskar kraftigt risken för till exempel hjärt- kärlsjukdom, men steg tre beskrivs som optimal kost där man driver det hela till sin spets. Jag är så inspirerad att jag tänkt testa en i stort sett optimal kost under fastan. Därefter kan jag tänka mig att det skulle vara lagom att landa någonstans mellan steg två och tre. Man äter ju också för njutnings skull och i sociala sammanhang där det inte känns så lockande att vara alltför dogmatisk. Bl a eftersom denna kosthållning kraftigt minskar, eller helt utesluter, animaliska produkter som överlag är mycket mer resurskrävande och klimatpåverkande än vegetabilier är den både miljövänlig och hälsosam. Att dra ned på sådant som inte ger någon näring, som socker, är också rimligt utifrån perspektivet att vi behöver spara på jordens resurser.

Att gå eller cykla istället för att ta bilen är en både miljövänlig och hälsosam vana. Är det en starkare motivation för dig att det är hälsosamt så läs gärna på om alla hälsofördelar det ger att röra på sig mer och sitta mindre. Effekten på miljön blir ju densamma oavsett motivation. Om allt färre tar bilen i onödan kan det dessutom minska förekomsten av skadliga partiklar i luften, vilket skulle vara bra för allas vår hälsa. Märker du själv att du motiveras lättare av hälsoskäl, eller att sådana argument ”biter” bättre när du diskuterar med andra är det inte fel att använda den drivkraften.

Ett annat område där många motiveras av hälsoskäl, där vi snarare tänkt på miljön, är plastmaterial som kommer i beröring med mat. Inte minst när det handlar om varm mat kan det frigöras ämnen från plasten som inte är så hälsosamma. Att plast är dåligt för miljön har vi skrivit om flera gånger bl a här och här. Ytterligare ett område är hudvård där sådana ämnen som är miljöskadliga ofta inte heller är så bra för huden, eller kan passera huden och vara skadliga på andra sätt i kroppen. Själv tycker jag att det är fullt tillräckligt när jag får veta att något skadar vattendrag, djur eller natur, men många verkar reagera först när det visas vara skadligt för dem själva. Det är å andra sidan mycket bättre än att inte reagera alls.

Vår kolonilott är fantastisk för både kroppen och själen. Den motiverar oss att vara ute mycket i ur och skur och att röra på oss mer. Ofta ger det sinnesro att vara där vid Vätterns strand och arbeta med händerna i jorden och att se allt som växer och mognar. Våra odlingar har varit en inspirationskälla till vår alltmer vegetabiliska kosthållning och ger tillgång till en mångfald av grönsaker, örter och bär som vi vet är odlade i harmoni med naturen. Eftersom vi cyklar till kolonin är det dessutom bara fröer som behöver transporteras. Vad du än motiveras av är odling en god ingrediens i en miljövänlig och hälsosam livsstil.

För oss har det helt klart varit så att vår strävan att leva mer miljövänligt har lett till mer hälsosamma val och när vi intresserat oss mer för hälsan har det inte alls varit en motsättning. Egentligen hänger det samman på alla möjliga sätt. Hur skulle vi må i en förstörd natur?

Comments are closed.