Klimattester

KlimattesterAtt återkommande stanna upp, för att se om man är på rätt väg i livets små och stora frågor, tror jag är klokt. Inom miljöområdet finns det numera en hel del hjälp när det gäller denna analys, bland annat i form av klimattester. Inte minst för att undvika för mycket av navelskådande och brist på objektivitet kan dessa tester vara till god nytta.

De flesta klimattester är uppbyggda kring fyra huvudområden; transporter, mat, konsumtion och boende. Efter att du svarat på frågor om ditt boende, resor etcetera får du en beräkning på hur många årliga ton koldioxid dina livsval motsvarar. På flera tester kan du skapa ett konto för att enkelt logga in vid ett annat tillfälle. Då ser du förhoppningsvis hur mycket utsläppen minskat, när du fyllt i hur dina vardagsval förändrats. Det är också smidigt att själv laborera med uppgifterna för att exempelvis få direkt återkoppling på hur många kilo koldioxid som tjänas in om du låter en middag per vecka bli vegansk eller om en flygresa ersätts med tågsemester.

När det gäller exaktheten i de olika klimattesternas sammanställning tror jag de behöver tas med en nypa salt då helheten av alla våra vardagliga val är komplex. I de tre klimattester jag själv gjorde inför detta inlägg flukturerade resultatet från 1,8 till 3,3 ton beroende på testkälla. Vad som räknas med och hur lätta testerna är att fylla i kan variera. I sammanhanget kan också nämnas att de flesta är överens om att alla på jorden behöver komma ner till maximalt 1-2 ton koldioxid per år för att vi ska nå en hållbar klimatförändring. Samtidigt varierar bedömningen av hur mycket medelsvensken idag släpper ut från 7 till 12 årliga ton. Detta beroende på ifall exempelvis utlandsflygresor och importerade konsumtionsvaror räknas med.

Klimattester är ändå värdefulla genom bland annat deras återkoppling på proportionerna av de utsläpp vi orsakar. I ett av testerna där det fanns med frågor om hushållets avfall kunde jag exempelvis glädja mig åt vår Bokashikompost som gör att vi har mycket små mängder sopor. Å andra sidan fick jag bekräftat att en stor del av våra klimatkostnader kommer från boendet. Förutom att fortsatt uppmuntra vår hyresvärd till klimatsmarta anpassningar kan klimattestet vara en inspiration till att själv undersöka andelsägande i vindkraft eller liknande. Kanske kan du själv på liknande sätt se var dina egna utsläpp har störst potential att minska.

Ett annat betydligt tuffare uppvaknande som klimattester kan ge är att ingen i Sverige idag kan komma ner till de nödvändiga 1-2 ton koldioxidutsläpp per år som behövs. Även om jag tangerade detta i det mest generösa testet så tillkommer alltid minst 2 ton årliga utsläpp. Detta beror på samhällets gemensamma utsläpp ifrån vägar, skolor, vård, försvar med mera. Allt vi betalar skatt till och utnyttjar i större eller mindre omfattning. Stora förändringar i medelsvenskens vardagsval krävs alltså, men för att nå fram till rimliga livsvillkor för framtida generationer krävs också en mycket mer radikal politik.

De klimattester jag gjorde var Klimatkontot, Min klimatpåverkan och Världsnaturfondens test. På Klimatkontot var frågorna relativt enkla att besvara och det gick att starta med ”snabba frågor” för att sedan gå vidare med en fördjupning för dem som vill. Min klimatpåverkan var utformat genom Stockholm resilience center och det test som gav mest seriöst intryck – tyvärr också det där mina utsläpp var högst. Världsnaturfondens klimattest var anpassat till skolor och elever vilket kändes sympatiskt. Tyvärr var det deras test som var svårast att fylla i då man exempelvis skulle ange detaljuppgifter som hur många kilo wellpapp som slängs varje år i hushållet.

Som ett slags bonustest gjorde jag också Happy Planet Index. Här ligger fokus inte bara på hur stor påverkan min livsstil har på planeten utan också på mitt välmående i stort. Lycka kan som bekant inte köpas för pengar och det är inte den som har mest prylar när hen dör som vinner. En skön påminnelse om några av de saker som verkligen betyder något ges alltså av detta lite alternativa klimattest.

Trots en del betänkligheter gällande exaktheten i klimattester kan de sammantaget definitivt rekommenderas. Både för den som är osäker på i vilken ände hen ska börja sin omställning till ett hållbarare liv och för den som länge levt miljövänligt och letar efter blinda fläckar hos sig själv.

Comments are closed.