Nyårslöften och klimatföresats 2020

Nyårslöften och klimatföresats 2020. Bild på solnedgång.

När detta skrivs har redan nyårsklockorna ringt ut. Ändå befinner vi oss i absoluta början av år 2020 och många funderar nog kring nyårslöften och föresatser inför det nya året. Själva brukar vi på nyårsafton summera året som har gått i en årsbästalista. Men också skriva ner gemensamma och egna föresatser inför året som kommer. Dessa föresatser brukar tjäna på att vara ganska få. Chansen att de verkligen hålls i minnet och blir genomförda ökar då. 

Även inom miljöområdet vore det klokt med nyårslöften. Och trots att det kanske gått någon vecka in på nya året (eller mer) när du läser detta går det bra att bestämma sig nu. Samma sak gäller här som med andra nyårslöften. Gör listan kort. Ett förslag är att du tänker ut en årsföresats inom miljöområdet som är kopplat till dina individuella avtryck. Och en föresats som rör ett område där du kan påverka andra. 

Ett bra sätt att hitta ett nyårslöfte kopplat till ditt eget ekologiska avtryck är en ”invägning” genom testet Klimatkontot eller liknande tjänst. Varifrån kommer dina största utsläpp? Formulera ett nyårslöfte kring en kraftig reducering av detta.

När det gäller att påverka andra tror jag det är en god idé att själv göra en inventering (och kanske fråga någon som känner dig väl). Var och i vilka nätverk har du goda möjligheter att driva igenom positiva miljöförändringar? Vilka av dina kompetenser kan vara till nytta här? Kanske är det inom din bostadsrättsförening, din ideella förening, arbetsplats, politiska parti eller något helt annat sammanhang. Välj gärna ett sammanhang och fokusera på detta för att under 2020 driva på gällande konkreta miljöåtgärder. 

När jag själv gjorde om testet på Klimatkontot visade det sig att bostaden var det som stack ut något. Ett nyårslöfte för 2020 blir då att försöka hitta en bra investering i vindkrafts- eller solcellsandelar. Kanske genom Falkenberg energi där vi redan är kunder.

Nyårslöfte för att påverka fler kopplar jag till denna hemsida och övriga kanaler där vi är aktiva. En utveckling kommer att bli ett ökat fokus på möjligheterna med odling i en vanlig trädgård. Och ambitionen är att under 2020 skala upp spridningen och nå ut till fler personer. 

Lycka till med dina nyårslöften med miljötema och vi önskar en god start på 2020!   

Tankar inför det nya året

ArskalenderSedan några år tillbaka har vi på nyårsafton försökt sätta samman olika årsbästalistor med bok-, musik-, matupplevelser etcetera. Det brukar vara ganska svårt, men också ett givande sätt att påminna sig om vad som varit betydelsefullt under året som gått. Nyårsafton brukar också bli ett tillfälle att dela tankar inför det nya året; förhoppningar och ambitioner. Att då och då stanna upp för att reflektera över det som varit och fundera kring framtiden tror vi är nyttigt även vid andra tillfällen. I det gränsland som kallas nyårsafton kan vi på ett särskilt sätt bjudas in att ta ut vårt livs kompassriktning på nytt.

Genom att ta ut en riktning för vart vi vill gå kan vi påbörja vår vandring och röra oss närmare vårt mål även om stegen ibland är korta. Ambitioner, förhoppningar och tankar inför det nya året behöver inte vara i form av nyårslöften. Sådana uttalas ofta i stundens ingivelse och utan att man på ett djupare plan har bestämt sig. Man kan istället gärna välja ett område man vill fokusera lite extra på, lära sig mer om och ta några fler steg i rätt riktning. Fundera gärna över dina livsvanor och hur de påverkar den större livsväv vi alla ingår i. Finns det någon specifik aspekt där du idag påverkar miljön på ett ganska besvärande sätt, där du under 2013 kan välja en annan inriktning? Detta kan gälla boendets energiförbrukning, resvanor under vardag och fritid, matvanor, konsumtion eller något helt annat. Goda förändringar får lätt sällskap av andra goda förändringar, men det kan vara klokt att välja vilken ände man vill börja i.

För egen del har jag (Peter) funderat på en kompassjustering som kommit upp på de flesta utvecklingssamtal jag varit på; från skola, militärtjänst och arbeten – nämligen att ta mer plats. Att i fler sammanhang föra fram mina åsikter och försöka påverka på ett positivt sätt. Då jag i grunden är en tämligen introvert person har detta ofta varit svårt, även om jag i olika roller allt mer övats in i att kunna stå i centrum. Ytterligare en bit på väg i dessa övningar har jag kommit till exempel genom att under ett kommunfullmäktigemöte presentera de medborgarförslag jag lämnat om solenergi och trädplantering. En fortsatt inriktning mot att ta mer plats på liknande sätt kan förhoppningsvis även leda till förbättringar i ett större perspektiv.

Tillsammans har vi funderat på om 2013 skulle kunna bli året då vi tar reda på mer om vad våra pengar gör när vi inte har dem i plånboken. Det skulle kunna handla om hur sparande sker mest etiskt eller vilken som är den bästa placeringen av pensionspengarna om planeten är viktigare än vår personliga ekonomi. Förstås kan det också handla om att fortsätta fundera kring vår konsumtion. Ett alternativt fokusområde vi funderat på är att öka graden av självförsörjning. Kan vi odla mer, konservera mer, grodda mer? Vi får se vad vi bestämmer oss för på nyårsafton.

Vad har du för tankar inför det nya året? Vilken inriktning för 2013 kan du välja för att vår gemensamma livsväv ska bli mera hållbar?