Omge dig med grönska

Omge dig med grönska. Bild på gullranka slingrande uppe längs taket.

Hösten är en favoritårstid för både mig och Sofia. Alla färger, den klara luften, dofterna och allt som kan skördas. Samtidigt uppstår lätt en saknad när hela naturen går till vila. Lyckligtvis kan du omge dig med grönska året om. Naturligtvis inte genom resor som spräcker din koldioxidbudget. Utan helt enkelt med ett överflöd av prunkande och livskraftiga krukväxter. 

Det har kommit allt fler studier kring hur välgörande det är för vår hälsa att vistas i naturen. Oavsett ifall det kallas skogsbad eller en vanlig promenad i skogen så sänks vår stressnivå och en hel massa positiva processer kommer igång. Att vara ute i naturen året om är eftersträvansvärt. Men samtidigt vistas nog de flesta av oss inomhus betydligt mer under vinterhalvåret. Kan du omge dig med grönska i ditt hem – och kanske på ditt arbete – blir det ändå som att föra in ett stycke natur i vardagen. 

Konkret kan växterna förbättra luftfuktigheten, rena luften från skadliga kemikalier, dämpa buller och mycket annat. Men liksom skogspromenaden har även dina krukväxter en positiv effekt på dina stressnivåer och koncentrationsförmåga. Själv tror jag dessutom närheten och omvårdnaden av krukväxter gör det lättare att känna närhet och engagemang för miljöfrågor i stort. 

För att omge dig med grönska behöver du inte heller köpa en massa dyra eller exklusiva växter. Många skott och sticklingar kan du få eller byta till dig från vänner och bekanta. Läs gärna i vårt tidigare inlägg miljövänliga krukväxter, där det även står om hur du lätt delar och förökar inomhusväxter. Ett tips är också att efterlysa sticklingar eller övergivna krukväxter i lokala grupper eller bland vänner på Facebook. Troligen får du snabbt mer syreproducenter än du tror dig få plats med. 

Utöver att det är socialt trevligt och ekonomiskt fördelaktigt när du byter till dig nya växter finns problem som gör det klokt att undvika många traditionella blomsterbutiker. Krukväxterna där är tyvärr ofta både hårt besprutade och långväga transporterade. Då är det mera resurseffektivt och relationsskapande att föröka växterna som redan finns i andras hem. 

Om din inomhusmiljö inte redan är fylld av växtlighet rekommenderas alltså mera grönska i vardagen. Kanske blir du förvånad över vilken skillnad som växterna gör för din fysiska och psykiska hälsa. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet finns det bl.a. ett examensarbete från hortonomutbildningen att ta del av. 

Klimat och moral – essäer om ödesfrågan

Klimat och moral - essäer om ödesfrågan. Bild på boken Klimat och moral, red. Magnus Linton.

Klimatkrisen beskrivs ofta som vår tids ödesfråga. Under sommaren som gick kröp klimatförändringarna allt närmare, även för oss i våra privilegierade länder. Massiv värmebölja i Nordamerika och katastrofala översvämningar i Tyskland. Krisen är högst konkret. Men det är också en existentiell kris. Vi delar alla ansvar för vad som inträffar. Hur kan denna skuld hanteras och hur kan vi förstå vår roll som människor i dessa tider? I den pinfärska boken Klimat och moral skriver nio forskare var sin essä där klimatkrisens etiska och filosofiska dimensioner står i centrum.

De flesta forskarna bakom Klimat och moral är filosofer knutna till Institutet för framtidsstudier och dess program Klimatetik och framtida generationer. De medverkande har fått välja ett ämne inom klimatetik som de upplever outforskat och ännu inte tillräckligt uppmärksammat. Det blir intressanta och fördjupande nedslag. Går det att skilja klimatförändringarna från ojämlikheten? Kan det ses som en plikt att inte skaffa barn? Är demokrati det bästa styrelseskicket för att lösa vår tids problem? Kan det vara rätt att lösa kortsiktiga problem på bekostnad av att långsiktiga problem förvärras?

Något Greta Thunberg ofta upprepat är att vi behöver agera på klimatkrisen som på den kris det är. Utifrån detta ser jag det som uppmuntrande att en bok som Klimat och moral ges ut. Den tar krisen på fullt allvar och försöker besvara många av de djupare frågor som följer. I flera av essäerna lyfts kritik mot beskrivningen av att mänskligheten som helhet har orsakat klimatförändringarna. Det är trots allt bara 7% av planetens människor som orsakar 50% av alla koldioxidutsläpp. Och fyra av fem personer har aldrig suttit på ett flygplan. Kanske skulle begreppet antropocen, med människor som dominerande geologisk förändringskraft, behöva förändras. Ett förslag är oligo-antropocen. Epoken då en liten del av människorna gav sig själva rätten att förändra planetens sköra ekosystem. 

Själva bor vi som bekant i ett land med ett av världens högsta klimatavtryck per capita. Samtidigt är både våra individuella och hela nationens miljöpåverkan minimal i ett globalt perspektiv. Är det då inte poänglöst att dra ditt strå till stacken när de flesta lever på som vanligt? I en av de mest givande av bokens essäer lyfter Göran Duus-Otterström detta. Hans slutsats är att det till och med är vår plikt att dra vårt strå till den stack som andra försöker bygga. 

Duus-Otterström kopplar sitt ställningstagande till reciprocitetsteorin. Vårt klimatansvar är ett ömsesidigt givande och tagande. Som individer har vi skyldigheter att göra vår del av arbetet för att inte göra klimatet mera ostadigt. Detta därför att andra redan gör sin del – och att det vore orättvist av oss att åka snålskjuts på deras uppoffringar. Det handlar om att gengälda och ett parallellt exempel är att lämna blod. Det är ett frivilligt samarbetssystem men för dem som tack vare blodtransfusioner överlevt en olycka tycks det ändå längre fram finnas en plikt att donera blod. På liknande sätt, argumenterar författaren, finns många människor vars utsläpp aldrig varit höga nog för att ligga utanför de planetära gränserna. Dessutom finns människor som har sänkt sina utsläpp rejält. Emot dessa, som bidrar till att hålla klimatet någorlunda stabilt, har vi alltså en moralisk plikt att löna gott med gott. 

I fråga om klimatfrågor kopplas detta till att hålla sina utsläpp inom sin del av kolbudgeten, kompensera för tidigare övertrasseringar samt politiskt arbete för omvandling till en nollutsläppsvärld. 

Redaktören till Klimat och moral, Magnus Linton, önskar att läsningen av boken ska kunna leda till hopp. Inte som ”en andlig tröst för förnekare”. Nej, hopp som i språng. Snabb förflyttning av tankar och åtgärder. Det är för tidigt att säga ifall detta lyckas. Men blotta existensen av denna sorts bok tyder på en mognad för klimatfrågorna. Vår tids ödesfråga kräver förstås insatser från fler än biologer och ingenjörer. Filosofer, historiker och alla andra behövs i högsta grad också.