Nyårslöften och klimatföresats 2020

Nyårslöften och klimatföresats 2020. Bild på solnedgång.

När detta skrivs har redan nyårsklockorna ringt ut. Ändå befinner vi oss i absoluta början av år 2020 och många funderar nog kring nyårslöften och föresatser inför det nya året. Själva brukar vi på nyårsafton summera året som har gått i en årsbästalista. Men också skriva ner gemensamma och egna föresatser inför året som kommer. Dessa föresatser brukar tjäna på att vara ganska få. Chansen att de verkligen hålls i minnet och blir genomförda ökar då. 

Även inom miljöområdet vore det klokt med nyårslöften. Och trots att det kanske gått någon vecka in på nya året (eller mer) när du läser detta går det bra att bestämma sig nu. Samma sak gäller här som med andra nyårslöften. Gör listan kort. Ett förslag är att du tänker ut en årsföresats inom miljöområdet som är kopplat till dina individuella avtryck. Och en föresats som rör ett område där du kan påverka andra. 

Ett bra sätt att hitta ett nyårslöfte kopplat till ditt eget ekologiska avtryck är en ”invägning” genom testet Klimatkontot eller liknande tjänst. Varifrån kommer dina största utsläpp? Formulera ett nyårslöfte kring en kraftig reducering av detta.

När det gäller att påverka andra tror jag det är en god idé att själv göra en inventering (och kanske fråga någon som känner dig väl). Var och i vilka nätverk har du goda möjligheter att driva igenom positiva miljöförändringar? Vilka av dina kompetenser kan vara till nytta här? Kanske är det inom din bostadsrättsförening, din ideella förening, arbetsplats, politiska parti eller något helt annat sammanhang. Välj gärna ett sammanhang och fokusera på detta för att under 2020 driva på gällande konkreta miljöåtgärder. 

När jag själv gjorde om testet på Klimatkontot visade det sig att bostaden var det som stack ut något. Ett nyårslöfte för 2020 blir då att försöka hitta en bra investering i vindkrafts- eller solcellsandelar. Kanske genom Falkenberg energi där vi redan är kunder.

Nyårslöfte för att påverka fler kopplar jag till denna hemsida och övriga kanaler där vi är aktiva. En utveckling kommer att bli ett ökat fokus på möjligheterna med odling i en vanlig trädgård. Och ambitionen är att under 2020 skala upp spridningen och nå ut till fler personer. 

Lycka till med dina nyårslöften med miljötema och vi önskar en god start på 2020!   

Comments are closed.