Få fler daggmaskar

Få fler daggmaskarNyligen såg vi den uppmärksammade dokumentären Sista skörden på SVT Play. Den handlar om vårt oekologiska jordbruk och hur det i snabb takt gör våra odlingsmarker obrukbara. På vår planet finns endast ett tunt lager matjord och denna jord är normalt allt annat än steril. Tvärtom ska den vimla av mikroorganismer, maskar och liknande som gör jorden levande och hjälper växterna att ta upp sin näring. Bland denna mängd av varelser utmärker sig daggmaskarna. Både som konkret superhjältebonde under jord och som en lättåskådlig indikator på frisk jord. Idag fokuserar vi alltså på hur vi kan få fler daggmaskar.

Nyttan vi som odlande och ätande människor har av daggmaskar kan knappast överskattas. Där de äter sig fram i underjorden skapas lucker jord. De bryter ner organiskt material som omvandlas till växtnäring. I de gångar som bildas efter daggmasken söker sig gärna växternas rötter fram eftersom det finns både luft och näring där.

Och att gynna våra odlingsmedhjälpare är egentligen inte svårt. Vill du få fler daggmaskar och med det en mera produktiv jord kommer här lite tips. Tänk på att daggmaskarna behöver mat. Tillför därför hela tiden organiskt material där du odlar. Detta kan vara kompost, täckodlande gräsklipp, organiskt gödsel, hushållskompost likt Bokashi med mera. Själva märkte vi exempelvis stor skillnad i antalet maskar på kolonin året efter att vi börjat använda Bokashi-kompost. Nu ska det bli spännande att se hur mycket fler daggmaskar som vår allt mer konsekventa gröngödsling ger.

I dokumentären Sista skörden gavs många exempel på vad vi bör undvika om vi vill få fler daggmaskar. När den oekologiska odlaren sprutar gifter på sina marker dör inte bara ”skadedjuren” utan också ”nyttiga djur” som daggmaskar och bin. Genom att använda konstgödsel istället för organiskt material svälter maskarna och med ett allt för frekvent grävande och plöjande raseras maskarnas tunnelsystem gång på gång. Med tunga maskiner, eller i mindre skala eget trampande på jorden, blir den mera kompakt. Daggmaskarna får det då tyngre att ta sig fram.

Låt alltså någon annan gräva åt dig i trädgården. Gynna de oavlönade arbetarna som uppskattar vårt avfall. Vilka sätt att få fler daggmaskar passar bäst där just du odlar?

Avslutningsvis några rader från Harry Martinsson.

Vem vördar daggmasken,
odlarn djupt under gräsen i jordens mull.
Han håller jorden i förvandling.
Han arbetar helt fylld av mull,
stum av mull och blind.

Han är den undre, den nedre bonden
där åkrarna klädas till skörd.
Vem vördar honom,
den djupe, den lugne odlaren,
den evige grå lille bonden i jordens mull.

Comments are closed.