Första året med Bokashi

BokashiFör ett år sedan skrev vi om grunderna för kompostering med Bokashi och detta var då fortfarande ganska nytt för oss. Vi har fortsatt med kompostering av hushållets organiska avfall med hjälp av denna effektiva metod sedan dess. I följande text vill vi dela med oss av några ytterligare tips och tankar kring Bokashi.

För oss har grunden varit att Bokashi är ett smidigt sätt att kompostera hushållsavfall i en lägenhet. Förvaringen av det organiska materialet sker i ett tättslutande kärl som är luktfritt och ryms under diskbänken. Vi har fått en rutin på att samla skal, blast och annat matavfall i en kruka med lock på diskbänken. Oftast är krukan full efter en dag och innehållet hälls då över i Bokashihinken. Samtidigt strös en vetekliblandning, som innehåller effektiva mikroorganismer, ovanpå avfallet. Tack vare detta fermenteras materialet varsamt och lukt reduceras. När Bokashihinken är full sätter jag en påminnelse i mobilen två veckor framåt för att komma ihåg när komposten ska grävas ner i jorden. Går det mer än två veckor är det ingen fara men för att materialet ska hinna förberedas genom jäsning bör det inte grävas ner tidigare.

Fortfarande känner jag mig barnsligt förtjust över att kunna gräva ner vår hushållskompost i jorden. Det blir ett konkret sätt att återföra näring till samma jord varifrån vi skördar grönsaker och bär. Samtidigt undviks användande av plastpåsar för avfallet och transporten sker en knapp kilometer per cykel istället för fem mil i lastbil. Vid själva grävandet har jag låtit 1-2 decimeter jord täcka Bokashin. Ibland har det också fått följa med grenar och annat organiskt material likt solrosstjälkar som annars tar lång tid att brytas ner i den vanliga trädgårdskomposten.

Liksom anläggningen av vår trädgårdskompost har stärkt vår förståelse för naturens kretslopp har också vår hushållskompost gjort detta. Vi märker tydligt hur avfallet snabbt förvandlas till ny jord. Själva blir vi också tydligare en del av detta kretslopp.

Troligen ökade mängden nyttiga mikroorganismer på vår koloni ganska snabbt efter att vi började gräva ner våra organiska rester i jorden. Mot slutet av förra sommaren och under hösten blev det hur som helst tydligt att mängden daggmask kraftigt ökat. Detta tyder på att en positiv spiral startat där nedbrytningen av gamla växtdelar och annat organiskt avfall kommer gå ännu fortare – samtidigt som vi får en allt mer lucker jord. Känslan är också att växterna varit friska och gett extra bra skörd även om detta är svårt att härleda endast till Bokashin då det finns många fler faktorer.

Eftersom Bokashin snabbt bryts ner till jord och är omtyckt bland jordens små nyttodjur har vi ibland också lagt ett lager i vår vanliga kompost på kolonin. Troligen har nedbrytningen effektiviserats också där genom denna enkla åtgärd. Viktigt om man gör detta är att hushållskomposten är väl täckt av annat trädgårdsmaterial för att motverka dålig lukt och nyfikna fåglar.

När Bokashihinken är tömd är det enklaste om den kan sköljas ur på plats. Jag brukar diska hinken lite grovt mellan varje komposteringsomgång och enklast är alltså att sköta detta utomhus där dessutom det näringsrika vattnet kan komma till nytta för jorden. Sköter man detta hemma blir det tyvärr en viss lukt även om den dunstar bort snabbt.

Under detta första år med Bokashi har alltså vår koloni fått en mer levande jord med påtagligt mer mask. Eftersom vår vinter i Östergötland varit mild har jag kunnat gräva ner vårt hushållsavfall hela året. På Bokashis hemsida finns en del tips om hur man gör jord också när det är tjäle i marken men för egen del har det än så länge fungerat ändå. På vintern bryts Bokashin inte ner på en gång men väl på plats i jorden startar omvandlingen till näringsrik jord så snart temperaturen är den rätta. När sedan våren kommer har växterna en väl förberedd jord att trivas i.

Comments are closed.