Täckodling: för en bekvämare och friskare trädgård

Täckodling

I somras började vi på allvar med täckodling på vår koloni. Tidigare har vi använt en del gröngödsling, delvis nedbruten kompost och lite gräsklipp men nu inspirerades vi till att gå längre. Täckodling handlar på många sätt om att efterlikna en naturlig miljö och liksom den bara jorden är undantag ute i skogen borde den vara det också i de egna odlingarna.

En av dem som inspirerat till täckodling är Sara Bäckmo med sin Skillnadens trädgård. I länken sammanfattar hon täckodlingens fördelar i fyra huvudpunkter. Tack vare täckodling kan du minimera: ogräsrensning, vattning och gödsling. Dessutom ökar mängden maskar vilket bland annat gör att jorden blir mer porös. När vi själva började försökte vi fokusera på ett mindre område i taget. Där spred vi ut ett tjockt lager (gärna 10-20 cm) organiskt material såsom gräsklipp, löv, ogräs och liknande. Vi har turen att odla i närheten av allmänna gräsytor där gräset inte klipps speciellt ofta. När det väl klipps är det lätt att med en kratta och sopsäck få ihop en större mängd. Har du själv en gräsmatta blir det ännu enklare.

Gräsklippet och det andra organiska materialet sprids ut för att täcka jord som annars skulle vara bar. Det kan vara mellan rader av grönsaker eller platser där vi redan skördat och ännu inte planterat något annat. Den bara jorden är annars utsatt för fortlöpande näringsläckage genom regnvatten och vind. För att de egna odlingarna inte ska kvävas av täckningen behöver de ha kommit upp någon decimeter innan materialet läggs på. Och helt befriade från ogräs är vi inte, trots täckodling. Men det som kommer upp är ofta lätt att ta bort. Ogräset minskar också ännu mer på platser där vi är mer konsekventa med att återkommande fylla på med nytt täckmaterial.

Som vi skrev om förra veckan var den gångna sommaren extremt torr. Hade vi inte täckodlat tror jag inte våra vattenkrävande tomater och vintersquash givit den rikliga skörd de trots allt gjorde. Vi har sedan tidigare arbetat med gödsling och jordförbättring genom bland annat Bokashi, kompost, biokol och nässelvatten. På vissa delar av vår lerhaltiga odlingsyta har vi ändå märkt att jorden blivit allt för kompakt. En förhoppning är att täckodlingen ska motverka detta genom att bland annat gynna våra superhjältemaskar och deras idoga arbete.

Några vi inte vill gynna men som ibland nämns i samband med täckodling är de spanska skogssniglarna. Själva har vi ännu sluppit dessa men rådet från Sara Bäckmo är att trots eventuella sniglar försöka fortsätta med täckodling. Däremot fyller du då på med tunnare lager täckmaterial åt gången. Lyft också materialet på lämpliga ställen för att ”skörda” sniglar där de verkar trivas.

För vår del känns täckodling som en god vana vi inte vill släppa. Nu på hösten har vi börjat samla löv och torrt gräs att täcka med. Det isolerar och ger god jordförbättring över tid. När allt sedan växer som mest under våren och sommaren passar det bättre med saftigt grönt täckmaterial som ger växterna mycket kväve.

För mer inspiration om täckodling kan en riktig veteran på området rekommenderas. Nils Åkerstedt är trädgårdsmästaren som redan på 70-talet utvecklade en framgångsrik metod för att odla i sand och täcka med gräsklipp. Själv tycker jag för mycket om jorden för att ersätta den med sand – men tankegångarna och metodiken är klart intressanta. Lyssna gärna på en fin intervju med Nils i podden Odlarna eller sök upp någon av hans böcker på biblioteket.

Comments are closed.