Earth overshoot day

Earth overshoot day. Bild på kalender där 21 april är inringad.

Vi närmar oss den 21 april. Det är det datum då Sverige beräknas ha använt så mycket av jordens resurser att dessa inte skulle hinna fyllas på om alla levde som vi. Earth overshoot day beräknas och presenteras av forskningsnätverket Global footprint network. I beräkningen ingår ekologiska fotavtryck i form av mark, vatten och andra resurser som finns i begränsad mängd. Även koldioxidutsläpp och annan klimatpåverkan finns med. Till beräkningarna används statistik från FN som tas fram av Footprint Data Foundation i samarbete med York University i Toronto.

Alla länder har inte en overshoot day. Huvudsakligen fattiga länder använder så lite av jordens resurser att de skulle hinna fyllas på om alla levde så. Bland dem finns Afghanistan, Kenya, Indien och Honduras. Det land som beräknas ha den tidigaste overshoot day är Qatar som överskrider jordens kapacitet redan den 11 februari. Det land som ligger närmast att inte ha någon overshoot day, av dem som ändå har en, är Kyrgyzstan vars datum är 30 december. Med detta sätt att beskriva det på blir det tydligt både att vi lever över våra tillgångar och att resurserna fördelas väldigt orättvist. Här kan du se de datum som beräknats fram för olika länder.

Att Sverige är så väldigt långt från målet kan kännas nedslående men är viktigt att vara medveten om. Dessutom skriver organisationen bakom overshoot day mycket om möjligheter och lösningar. I städer kan det handla om energieffektiva bostäder, kollektivtrafik och stadsplanering för att minska biltrafik. Förslag om mer cirkulärt tänkande, minskad konsumtion och förnyelsebar energi finns också. Ibland tycker jag inte att förslagen är tillräckligt radikala. De skriver t ex oväntat lite om växtbaserad kost trots att det sparar så mycket mark, vatten och energi och dessutom minskar klimatpåverkan. Ett förslag om mer vegetarisk mat i skolor finns i alla fall. Själva tanken är god med initiativet och hashtagen #movethedate. Alltså flytta datumet. Eftersom stora delar av våra ekologiska fotavtryck är konsumtionsbaserade eller handlar om hur vi reser och transporterar oss, kan var och en av oss bidra. Tillsammans kan vi knuffa fram datumet.

Vi skulle kunna börja med att bli mer som Paraguay, som överskrider jordens resurser först 23 juni. Och sedan kanske Peru vars datum är 3 september, Jamaica på 12 november. Fortsätta till Kyrgyzstan och vidare till ett Sverige inom planetens gränser.