Att välja bort

Att välja bort

Ni som på olika sätt följt denna sida vet att både jag och Sofia aktivt valt bort flera saker. Att välja bort det som annars är norm kan vara befriande – men kanske också provocera en del. De senaste månaderna har för min del inneburit en ny period av bortväljande. Dessutom är nyåret en passande tid för reflektion över vad vi vill fortsätta att bära med oss. Veckans tema blir alltså att välja bort.

Det är nu ganska många år sedan vi valde bort att äta kött. Något som med mer kunskap bara känns som ett allt bättre val. Det är liknande med att inte äga någon bil och att vi valt att vara barnfria. Även att välja bort heltidsjobb med viss status för en mer osäker tillvaro med eget företag och ”enkelt” deltidsjobb ser jag nu tillbaka på som ett högst naturligt steg. I backspegeln påminns jag också om min något naiva inställning då jag en period efter mitt downshiftande tackade ja till alla möjliga engagemang. Förutom en kvartsfartskurs i astronomi hade jag i rask takt gått in i styrelsen både för en kyrka och ett politiskt parti.

Snabbt hade min minskning i arbetstid och uteblivna dagliga pendling ätits upp av annat. Detta var intressanta engagemang men de begränsade ändå min nyvunna frihet allt för mycket. Universitetskursen fick ryka först, kyrkostyrelsen efter några år och nu i höst bestämde jag mig för att välja bort mycket av de politiska uppdrag jag haft.

Ofta när jag valt, och valt bort, har det skett under en process där utvecklingssamtal med mig själv varit en betydelsefull del. Vad vill jag, vart är jag på väg och vart kommer jag hamna genom att fortsätta på nuvarande väg? Inför vissa beslut har jag intuitivt vetat vad som är rätt också utan utvecklingssamtal – även om ett sådant kan öka säkerheten. Gemensamt för det som valts bort är en god känsla när beslutet väl är fattat. Som en sten som lyfts ut ur en ryggsäck. Lättnad och optimism inför möjligheterna att bättre, och mera medveten, genomföra den fortsatta vandringen.

En artist som jag inte följt men tyckt varit intressant är Loreen. I en nyligen sänd Värvet-intervju beskriver hon en upplevelse av att välja bort jag kan känna igen. Hon verkar tydligt ha vetat att det var dags för en förändring och avslutade då flera musikaliska samarbeten. Som en följd av detta öppnades nya möjligheter. Personer som också tidigare funnits där gavs nu större utrymme. Något som ledde till att Loreen och hennes musik växte vidare på ett meningsfullt sätt.

Ibland behöver vi naturligtvis vara uthålliga och hålla fast. Även när det kostar på. Men vi behöver också lära oss att välja bort istället för att fylla vår ryggsäck med sten efter sten. Kanske fortsätter vi att stånga oss blodiga mot en vägg utan att se möjligheten att öppna en dörr intill. Passa gärna på att låta det nya året inledas med en reflektion kring om det finns sådana väggar i ditt liv. Backa undan lite så kanske en mera framkomlig väg blir synlig.

Comments are closed.