Källkritik

Källkritik

Om du vill bygga en livsstilsförändring på den kunskap som idag finns på ett visst område, t ex hur man lever mer miljövänligt, måste du söka information. Du måste också kunna använda källkritik, alltså reflektera över hur pass tillförlitlig den information du finner är, för att inte fatta beslut på felaktiga grunder.

I arkivsammanhang använder man gärna uttrycket ”gå till källorna” och menar med det originaldokumenten. På det sättet kan man försäkra sig om att ingenting förvanskats på vägen t ex i en slarvig avskrift eller bristande översättning. Men självklart kan även original innehålla faktafel eller presentera en syn på ett ämne som inte stämmer med dagens etablerade forskning. När man skriver uppsats på universitet eller högskola uppmanas man att helst använda primärkällor som referenser. Det behöver inte vara unika originaldokument som i ett arkiv, men om man hänvisar till en forskares teorier är det bättre att referera till en text denne själv har skrivit än till någon annans tolkning av den. I tolkningar kan det nämligen uppstå missförstånd kring vad forskaren egentligen menade eller vad forskningsresultaten egentligen kunde visa. Den ovan avfotograferade boken är utifrån detta inte att betrakta som den bästa källan att hänvisa till om man är intresserad av ”Jesu werkliga dödssätt”. Där står: Troget efter femte upplagan af den tyska öfwersättningen från originalmanuskriptets latinska afskrift.

Även i ett traditionellt bibliotek samsas många olika teorier och åsikter i hyllorna. Böcker genomgår oftast någon form av faktagranskning och förlagen gör urval. Detta urval görs långt ifrån alltid utifrån vem man tror vet mest om ett ämne, eller vem som har mest rätt, men det är ändock inte vad som helst som publiceras var som helst. Vilket förlag som har givit ut en bok kan ge en fingervisning om vilka kriterier man har utgått från vid urvalet och vilken kvalitet förlaget har krävt av författaren. Det i sin tur kan säga något om hur stor tilltro man kan sätta till texten. Vem författaren är spelar förstås också roll. Kan den här personen förväntas vara insatt i det här ämnet? Har den här personen något egenintresse i att en viss syn på frågan sprids? Kan det finnas kommersiella intressen bakom? Forskare har inte alltid rätt och i vissa frågar är de oeniga, men man bör kunna förvänta sig att de vet mer om sitt ämne än en glad amatör. Inom ett annat ämne kan forskaren förstås vara en glad amatör. De flesta som säljer varor ljuger inte om sina produkter och många är väl insatta i ämnen som har med produkten att göra. Men om en rapport visar att ost har kraftig klimatpåverkan är det kanske inte en ostproducent man ska fråga om detta stämmer.

På nätet blir det ännu svårare. Där finns gedigna forskningsrapporter i fulltext sida vid sida med amatörtyckare som inte skulle bli publicerade om de skickade sina texter till förlag. Vem som hamnar överst på träfflistorna har ingenting med tillförlitligheten att göra. I vissa omdebatterade frågor finns det högljudda grupper som skriver mycket, både på egna bloggar och i kommentarsfält. Ibland är de konspirationsteoretiska och upplever sig tystade av det så kallade etablissemanget. Då skriver de gärna ännu mer, medan de som står för vad de flesta etablerade forskare tror i frågan inte har samma behov av att hävda sig, eller inte diskuterar i lika allmänna forum. Det kan ge intrycket att en avvikande åsikt är mer allmänt spridd än den egentligen är. Att de flesta träffarna man får på ett ämnesord hävdar en viss ståndpunkt behöver därför inte alls betyda att det är vad de tror som är mest insatta i ämnet.

Dagstidningar åtnjuter hos många stort förtroende, men det beror mycket på vad de skriver om hur stor tilltro man bör ha till det. De har också oftast en politisk inriktning som märks tydligast på ledarplats, men också kan färga av sig på artiklar. Vi har reagerat flera gånger när vår morgontidning rapporterat om aktuell forskning. Dels överförenklar man kraftigt och dels vinklar man ofta så hårt att den bild man får av forskningens resultat faktiskt blir helt falsk. Man fick det t ex att låta som om det aktuella forskningsläget är att LCHF är det mest hälsosamma för alla att äta när en rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) presenterades. Rubriken löd något i stil med ”Glöm allt du trodde dig veta om hälsosam mat!”. Med tanke på att rapporten studerat effekter på kraftigt överviktiga, visat att det på sex månaders sikt är effektivare med lågkolhydratkost än lågfettkost, men att det därefter inte är någon skillnad i viktminskning, att den länge hyllade medelhavskosten verkligen skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom och att det inte finns forskningsunderlag nog för att säga varken bu eller bä om den så bespottade potatisen, undrar man om tidningen ens hade läst den enkelt tillgängliga sammanfattningen av rapporten. Många vanliga läsare trodde kanske att rapporten var svår att få tag på eller omöjligt svår att läsa, men i det här fallet är SBU:s egen sammanfattning inte svårare att förstå än tidningarnas artiklar, men betydligt mer återhållsamt skriven. Ett tydligt exempel på när det gör skillnad att gå till primärkällan.

Kolla gärna flera olika källor. Ofta är primärkällorna mer lättillgängliga än man tror. De kan finnas i fulltext på nätet och inleds ofta med en överskådlig sammanfattning. Fundera över vem avsändaren är, både utifrån vilka kunskaper personen kan tänkas besitta och vilka egenintressen personen kan tänkas ha i frågan. Är man riktigt intresserad av ett visst forskningsresultat är det bra att försöka ta reda på hur studien är gjord. Har man ställt rätt frågor? Går resultatet att tolka på något annat sätt? Det sistnämnda kanske är överkurs om man är ovan vid att läsa forskningsrapporter, men kan vara värt att ha med sig. När någon bombsäkert påstår något i tidningen, i en blogg, eller vid fikabordet på jobbet, kan det vara värt att ställa sig frågan var denna information kommer från? Det är lätt att bli överrumplad när någon låter väldigt säker, men många självsäkra människor har helt fel och de flesta seriösa forskare uttrycker sig tvärtom mycket försiktigt. När en stor mängd seriösa forskare säger att något är mer än 90% säkert – som att klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan – då ska man verkligen lyssna. Men om personer med koppling till köttindustrin påstår att vi behöver äta ännu mer protein, eller att sojabönor inte är hälsosamma för människor att äta, då kan man ta det med en nypa salt. Bra källor när det gäller miljö och klimat är Naturskyddsföreningen och WWF. När IPCC uttalar sig är de också tillförlitliga, men deras rapporter tillhör inte det mer lättlästa. Ni får förstås själva avgöra om Bättre Värld är en bra källa till kunskap!

Hållbar konsumtion – icke kommersiell belöning

Hållbar konsumtion - icke kommersiell belöning

En av de saker jag (Peter) tog med mig från Nina Björks bok Lyckliga i alla sina dagar var beskrivningen av hur alla individuella problem skall lösas genom konsumtion i vår kultur. Känner du dig nere uppmuntras du till tröstande köp av choklad eller kläder (har du anledning att fira något uppmuntras du till detsamma). Hinner du inte med vardagspusslet med städning, renovering, läxhjälp etcetera finns gott om kommersiella tjänster för detta. Lider du av stress föreslås du betala för en lång resa, en spabehandling eller kanske en personlig coach? Istället för att uppmuntras till att växa gemensamt som medborgare menar Nina Björk att vi ses främst som konsumenter. I allt fler sammanhang kallas vi kunder och frågan kring hållbar konsumtion känns befogad.

Reklamens budskap är ofta att vi ska unna oss saker, belöna oss själva och sätta guldkant på tillvaron. Själva tanken att belöna sig själv med en klapp på axeln när man genomfört något svårt eller att låta vardagen bli mer skimrande genom att uppmärksamma dess magi tror jag kan vara bra i grunden. Däremot behöver vi inte förminska oss själva och vad vi är värda till vad annonsernas ”because you’re worth it” viskar till oss. Trots reklamens och tidsandans bakgrundsbrus tror jag att det är möjligt att välja andra vägar och att vi själva och definitivt vår planet skulle må bättre av det.

I vår överflödskultur är det knappast fler materialistiska saker vi behöver som mest. Inte heller tror jag vi mår bra av att inför alla livets situationer tänka i ekonomiska termer. Det bästa i mitt liv har varit gratis, som David Shutrick sjöng i början av 90-talet. Att ge sig själv tid till något man verkligen uppskattar är ofta en present som håller längre än något man kan köpa.

En egen favoritbelöning till mig själv är att avsätta ett par timmar eller en halv dag till biblioteksbesök. Jag kan se fram emot botaniserande i någon spännande ämneshylla, likt Qcae. Ofta blir det också nya och äldre bekantskaper i den rika floran av tidskrifter. Besöken kostar ingenting i pengar utan endast i tid; tid som ger mig mycket inspiration och ny energi.

På liknande sätt kan jag även glädjas åt tid avsatt för löpning, besök på gymmet eller en tågresa med mycket tid att lyssna på nedladdade poddar. Andra gånger är det telefonsamtal eller möten som blir en form av belöningar genom att jag tar mig tid för dem.

Kan vi släppa taget om det vanliga sambandet mellan belöning och saker som kostar pengar kan vi kanske lära oss att uppskatta de icke kommersiella belöningarna mer. Förhoppningsvis blir vi då även mer lyhörda för vilka ”morötter” i vardagen vi mår bäst av och mest behöver i stunden. Efter en lång arbetsvecka med många möten tycker vi oss måhända vara förtjänta av en ny fin tröja eller ett par snygga jeans. Men det vi djupare sett skulle behöva är kanske snarare ett par timmars återhämtning genom en promenad fylld av fågelsång eller en stunds sittande vid en vacker utsikt.

Låna saker oftare

Låna saker oftare

Bibliotek är en klimatsmart idé. Det säger jag (Sofia) inte bara för att jag är bibliotekarie. Allt som produceras orsakar utsläpp. Det räcker inte att övergå till att bara köpa miljömärkta prylar utan vi måste helt enkelt konsumera mindre. Ett sätt är att oftare låna saker istället för att köpa. Vissa böcker vill även vi gärna ha i hyllan, men om vi skulle köpa alla vi läser skulle det bli både dyrt, skrymmande och miljöbelastande. Det mesta vi läser lånar vi. Nu sprids idén till fler områden. Ett exempel är Umeå klädbibliotek. Liknande varianter finns på flera orter.

Självklart kan man också låna saker utan att det behöver vara så organiserat. Vi har ingen egen bil, men hyr ibland, lånar av vänner ibland. I ett villaområde kanske inte varje hushåll behöver ha egen gräsklippare. Om du ska på ett bröllop, men aldrig annars använder slips, finns det säkert många i din närhet som har en passande. Om du aldrig brukar klä dig i svart, men ska på begravning kanske du känner någon i din storlek som har fler svarta kläder. Något man däremot gärna kan vara återhållsam med att låna är – pengar.

Ett känt talesätt från Amerikas ursprungsbefolkning är; Vi ärver inte jorden från våra fäder, vi lånar den av våra barn. Även inom kristendomen finns tanken att själva livet är ett lån och att vi under vår korta tid på jorden är förvaltare – inte ägare. Jorden tillhör egentligen Gud. Om man verkligen ser på naturen så, behandlar man den med respekt. Jag vet hur mycket de flesta skäms om de måste lämna tillbaka en bok som råkat bli förstörd till ett bibliotek. Ännu känsligare är det nog om man har lånat något av grannen. Borde vi då inte vilja lämna jorden till våra barn, eller till Gud, i ungefär samma skick som vi fick den till låns? Tror vi att det går att köpa en ny?