Låna saker oftare

Låna saker oftare

Bibliotek är en klimatsmart idé. Det säger jag (Sofia) inte bara för att jag är bibliotekarie. Allt som produceras orsakar utsläpp. Det räcker inte att övergå till att bara köpa miljömärkta prylar utan vi måste helt enkelt konsumera mindre. Ett sätt är att oftare låna saker istället för att köpa. Vissa böcker vill även vi gärna ha i hyllan, men om vi skulle köpa alla vi läser skulle det bli både dyrt, skrymmande och miljöbelastande. Det mesta vi läser lånar vi. Nu sprids idén till fler områden. Ett exempel är Umeå klädbibliotek. Liknande varianter finns på flera orter.

Självklart kan man också låna saker utan att det behöver vara så organiserat. Vi har ingen egen bil, men hyr ibland, lånar av vänner ibland. I ett villaområde kanske inte varje hushåll behöver ha egen gräsklippare. Om du ska på ett bröllop, men aldrig annars använder slips, finns det säkert många i din närhet som har en passande. Om du aldrig brukar klä dig i svart, men ska på begravning kanske du känner någon i din storlek som har fler svarta kläder. Något man däremot gärna kan vara återhållsam med att låna är – pengar.

Ett känt talesätt från Amerikas ursprungsbefolkning är; Vi ärver inte jorden från våra fäder, vi lånar den av våra barn. Även inom kristendomen finns tanken att själva livet är ett lån och att vi under vår korta tid på jorden är förvaltare – inte ägare. Jorden tillhör egentligen Gud. Om man verkligen ser på naturen så, behandlar man den med respekt. Jag vet hur mycket de flesta skäms om de måste lämna tillbaka en bok som råkat bli förstörd till ett bibliotek. Ännu känsligare är det nog om man har lånat något av grannen. Borde vi då inte vilja lämna jorden till våra barn, eller till Gud, i ungefär samma skick som vi fick den till låns? Tror vi att det går att köpa en ny?

Comments are closed.