Gynna pollinatörerna i din trädgård

Gynna pollinatörerna i din trädgård. Blild på bin bland lavendel.

Samtidigt som vi gör vårt bästa för att hantera covid-19 fortsätter övriga kriser. Klimatförändringarna och massutrotningen av planetens arter fortskrider i ungefär samma takt som tidigare. Att i denna situation gynna pollinatörerna i din trädgård (på din balkong eller en närbelägen grönyta) blir något handfast. Ett sätt att ”gräva där du står” och faktiskt vara med och öka den biologiska mångfalden. Du förbättrar din egen närmiljö och lär känna ditt närmaste ekosystem bättre. 

På sätt och vis är det ganska enkelt. För att gynna pollinatörerna behöver de framför allt tre saker. Mat, vatten och bostad. Lite som med basen i Maslows behovstrappa – även om det är oklart på vilket sätt insekterna sedan når de högre nivåerna med självförverkligande. 

Mat får pollinerarna genom blommors pollen och nektar. Samtidigt som de skördar sin mat hjälper de blommorna att sprida pollen, så att blommorna kan föröka sig. I en trädgård gynnas den biologiska mångfalden när det finns växter som blommar så stor del av året som möjligt. Från tidigblommande sälg och vårlökar till att sent på säsongen ha murgröna, kärleksört och andra senblommande växter. Insekterna tycker också om gammeldags blomsorter som inte är allt för mycket förädlade. I många sentida varianter har andra egenskaper prioriterats och de innehåller inte alltid lika mycket pollen och nektar. Undvik också fyllda blommor och dubbla blommor då de ofta är sterila och saknar både pollen och nektar.  För många fler förslag på passande växtsorter till just din trädgård rekommenderas den nyutkomna boken Klimatsmart trädgård av Susanna Rosén. Finns på ett bibliotek nära dig.   

En humla kan under en vanlig arbetsdag mycket väl besöka 2000-3000 blommor där den samlar nektar, pollen och assisterar i blommornas reproduktion. Inte konstigt då att de behöver en vattenpaus då och då. Erbjuder du detta i din trädgård blir de små nyttodjurens tillvaro mycket enklare. Ett fat med vatten till insekterna går lätt att ordna. Använd gärna ett fat eller en skål som är ganska grund. Se till att det finns grenar eller stenar som sticker upp ovanför vattenytan. Detta för att murarbiet och deras pollineringskollegor ska ha något att sitta på när de dricker. Risken finns annars att de drunknar. 

I allt för städade trädgårdar är det svårt för pollinerare och andra djur att hitta bostäder. Tillåter du det att vara lite rufft i vissa delar kommer du gynna pollinerarna – och kanske även större djur som charmiga igelkottar. Murkna träd och kompost fungerar bra till många pollinerare. Själv har jag försökt hjälpa till lite genom att borra hål i stubbar och döda träd vi har i vår trädgård. Detta framför allt för att erbjuda boplats åt solitärbin. Beroende på bisort föredrar de olika diameter på hålet. Borra lite blandade hål på 2 mm och upp till 10 mm så blir flera sorter nöjda. Gör hålen omkring 10 cm djupa men du ska inte borra rakt igenom utan lämna kvar en bakre vägg i bostaden. 

Genom dessa enkla medel gynnas pollinatörerna i din trädgård. Du bidrar med mat, vatten och bostäder – samtidigt får du en mera levande och vacker miljö att själv vistas i. Du lär dig också mer om de basala men intrikata sambanden i naturen. Ett nästa eller parallellt steg kan vara att inspireras av Naturskyddsföreningens kampanj Rädda bina. Där tipsar de bland annat om att det i varje kommun bör finnas en aktionsplan för våra pollinerare. Det är någon jag själv ska uppmana min hemkommun att upprätta.      

2 thoughts on “Gynna pollinatörerna i din trädgård

  1. […] eller balkong. En närmiljö där du kan dofta mera. Doftande växter är också något våra pollinerare tycker bra om. Att satsa på en allt mer doftande trädgård kan alltså starta många goda […]

  2. […] i din trädgård. Själva grunden är på sätt och vis enkel. Något vi var inne på i tidigare inlägg om pollinerare. Det som behövs är mat, bostäder och vatten. Här konkretiseras tipsen på växter för blomning […]