Tips på två trädgårdsböcker

Tips på två trädgårdsböcker. Bild på böckerna Klimatsmart trädgård och Trädgårdsdjur.

Under våren hörde jag talas om ett par intresseväckande trädgårdsböcker som visade sig komplettera varandra väl. Båda två ger goda råd för en mera klimatsmart trädgård med stor biologisk mångfald. Det är Klimatsmart trädgård av Susanna Rosén och Trädgårdsdjur av Marie Dacke och Låtta Skogh. Två trädgårdsböcker som lockar till mera liv och mångfald i din trädgård. 

Biologen Susanna Rosén är mycket konkret i sina tips. Utgå som en grund från det du har. Ta hänsyn till klimatzon, jordtyp och vad trädgården ska användas till. Växter som redan trivs hos dig eller dina grannar är troligen lättskötta och miljökloka då de inte behöver stora resurser i form av vatten eller förändring av närmiljön. För inspiration och planering av trädgårdar med olika förutsättning ges många värdefulla listor med tips på exempelvis växter som trivs i skuggiga lägen. 

De resurser som finns i trädgården; växtmaterial, stenar och grenar bör ses just som resurser. I den klimatsmarta trädgården stannar dessa kvar och författaren inspirerar till många sätt du kan använda materialen. Växtstöd, täckmaterial, flätade vindskydd med mera. 

Författarna till boken Trädgårdsdjur har tunga akademiska titlar. Professor i zoologi och doktor i neurobiologi. Men boken är knappast tung eller akademisk i en negativ bemärkelse. Tvärtom känns den lättillgänglig och med bra flyt. Fokus i denna trädgårdsbok hamnar ännu mera på biologisk mångfald. Hur kan du öka mängden surrande, kvittrande och jordbearbetande i din trädgård. Själva grunden är på sätt och vis enkel. Något vi var inne på i tidigare inlägg om pollinerare. Det som behövs är mat, bostäder och vatten. Här konkretiseras tipsen på växter för blomning från mars till oktober. Bostäder till insekter, fåglar och igelkottar. Vatten till insekter, vattenbad till fåglar året om och instruktioner för en minidamm med näckros i. 

Ett extra plus i Trädgårdsdjur är de fantastiska bilderna som väcker en förundran och ödmjukhet inför våra ekosystem runt knuten. Dessutom pedagogiskt för den som vill lära sig se skillnad på olika slags blomsterflugor eller få förslag på den vackraste skadegöraren bland insekterna. 

Sammantaget är det två trädgårdsböcker som motiverar till konkreta insatser i din trädgård och får det att klia i de gröna fingrarna. En konsekvens blir att du gynnar biologisk mångfald och minskar klimatavtrycken. Låna gärna båda två på ditt bibliotek redan idag.    

Comments are closed.