Gräv där du står

Gräv där du står. Bild på spade nedstucken i jorden och snö uppe på markytan.

Nyligen fick jag ännu en enkät från en butik. Denna gång var det Coop. Fokus i enkäten var synpunkter på deras samarbetspartner och nyttan av medlemspoängen. För min del blev det ett tillfälle att påtala det orimliga i att Coop, som har hög svansföring i miljöfrågor, samtidigt samarbetar med flera företag där nöjesflygning ingår. Denna vardagliga handling blev också en påminnelse till mig själv om uttrycket gräv där du står. 

Ibland är det bra att göra det enkelt. Gräv där du står. Starta med att försöka påverka i de sammanhang där du befinner dig. För egen del har det inneburit att miljöfrågor lyfts upp när företag, likt Coop, ber om mina synpunkter som kund. Kanske finns det tips att ge gällande ekologiskt utbud, transporter, klimatbelastande samarbeten eller annat. 

I tidigare inlägg har vi kommit in på varianter av att gräva där du står. Vi ingår ju alla i olika sammanhang och det går vanligtvis lättare att föra fram sina åsikter som anställd, medlem, kund eller liknande. På min nya arbetsplats startade de nyligen med en förslagslåda. Och efter lite betänketid har jag skickat in förslag kopplat till mat och transporter. Närmare bestämt sätt att minska matsvinnet och öka den vegetariska andelen. Samt att byta ut nuvarande fossildrivna bilar mot elbilar och samtidigt sätta upp laddstolpar vid arbetsplatsen. Om dessa förslag genomförs är förstås oklart. Men som anställd hos arbetsgivaren är möjligheterna att bli lyssnad på ändå ganska stor. Gräv där du står.

På liknande sätt är det oftast mest framgångsrikt att påverka andra föreningar, organisationer och företag som du redan på något sätt är en del av. Kanske kan du påminna din bostadsrättsförening eller bostadsvärd om värdet med solpaneler. Barnens skola om poängen med mera ekologiskt. Sportklubben om faran med konstgräs. Du vet själv bäst vilka frågor som är aktuella i ditt nätverk. Börja gräv där du står. 

Sedan går det förstås även att rent bokstavligt gräva. På bilden här ovan gör jag en grop i odlingarna där en hink med Bokashi ska hällas ner. Trots att vi för närvarande har minusgrader går det ofta bra att gräva ner Bokashin så länge tjälen inte lagt sig. Komposten börjar sedan omvandlas till jord när värmen kommer tillbaka.

One thought on “Gräv där du står

  1. […] skrev vi på hemsidan om att gräva där du står. I många av de sammanhang där du ingår kan det också finnas miljömål. Kolla gärna upp vad […]