Välj Bra Miljöval

Bra Miljöval. Bild på loggan från  en flaska med grön såpa.

Nyligen läste jag att det kommit Bra Miljövalsmärkning för mobilabonnemang. Eftersom elektronik och inte minst mobiltelefoni har en stor miljöbelastning tyckte jag detta lät toppen. Samtidigt blev jag nyfiken på att uppdatera mig själv på vad märkningen Bra Miljöval egentligen innebär. Så här kommer en liten sammanfattning. 

Det är Naturskyddsföreningen som står bakom märkningen och när jag läser om förutsättningarna finns många likheter med miljömärkningen KRAV, som finns för livsmedel. Grunden är att märkningen ska visa vilka produkter, inom respektive område, som är minst skadliga för miljön. När ett företag ansöker om att få märka sin produkt med Bra Miljöval undersöker handläggare på Bra Miljöval ifall produkten/tjänsten uppfyller aktuella kriterier. Om det blir ett godkännande sker sedan årligen kontroller med externa revisorer. Även stickprov görs då och då. 

De områden som märkningen omfattar innefattar inte mat och dryck (eftersom det finns andra certifieringar för dessa). Istället är det för närvarande följande elva. Biobränsle, livsmedelsbutiker, el, försäkringar, kemiska produkter, kosmetika, mobilabonnemang, textil, persontransporter, godstransporter och fjärrvärme. För egen del är jag nog mest bekant med den lågt hängande frukten att välja elavtal som är märkt med Bra Miljöval. Samt att välja detta bland det annars överväldigande utbudet av tandkrämer och tvättmedel. 

Andra områden, som försäkringar, kanske känns mer abstrakt. Men denna bransch förvaltar väldiga belopp pengar som kan investeras i hållbara eller mindre hållbara projekt. Försäkringsbolagen påverkar även resursanvändningen vid val av reparationer. Så för vår planet är valet av försäkringsbolag av stor betydelse. 

Att aktivt välja Bra Miljöval, ifall detta finns, skyndar på en positiv omställning. Kraven på företagen och produkterna skärps hela tiden och ska ligga i framkant gällande att bli allt mer skonsam för miljön. Ett fokus är att giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Andra mål handlar om att minska den totala energianvändningen och att lämna fossila bränslen till förmån för förnyelsebara. 

Klicka dig gärna igenom de olika kategorierna på sidan för Bra Miljöval. Kanske upptäcker du att ”ditt” el- eller försäkringsbolag ännu inte är certifierade. Enklast är då att byta till ett schystare företag. Men du kan också ge ditt nuvarande bolag en chans att bättre sig. Skicka ett e-brev och beskriv att hållbarhetsfrågorna är viktiga för dig och att du, eftersom de inte är märkta med Bra Miljöval, överväger att byta bolag. Kanske kan detta motivera företaget att arbeta mera aktivt för en bättre miljö? Om inte. Då finns det en tillförlitlig lista på vilka el- eller försäkringsbolag du kan satsa på istället. 

Inledningsvis nämnde jag att Bra Miljöval nu också finns för mobilabonnemang. Då certifiering på detta område ännu är nytt verkar det bara vara ETC-mobil som kan erbjuda detta. Naturligtvis förtjänar denna framsynta och hållbara aktör att gynnas genom att de får fler kunder. Men liksom jag skrev innan kan du även stöta på ditt nuvarande mobilbolag. Själv skickade jag nedanstående e-brev till Telia där mitt abonnemang finns sedan flera år. Då jag efter någon vecka inte fått svar kommer jag försöka igen. Och beroende på svaret kanske ETC-mobil växer med ytterligare en kund. 

Brev till Telia (telia-info@telia.se eller via www.telia.se/kontakt )

Hej!

Jag är sedan många år kund hos er. Nu läste jag att Naturskyddsföreningen har infört sin märkning Bra miljöval även på mobilabonnemang. 

Då jag tror Telia är en ansvarsfull aktör inom miljöområdet hoppas jag ni inom kort kommer att kunna erbjuda mobilabonnemang med märkningen Bra miljöval. Läs gärna mer om märkningen här: https://naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/mobilabonemang

Då hållbarhet är viktigt för mig kommer jag troligen att byta till ett mobilabonnemang hos ex. ETC-mobil ifall Telia inte kommer erbjuda abonnemang med Bra Miljöval.  

Vänliga hälsningar, Peter Asthamn   

One thought on “Välj Bra Miljöval

  1. […] att önska vissa produkter du saknar. Ytterligare veganska, ekologiska eller produkter märkta med Bra miljöval. Det kan även vara tips om att införa svinnpåsar, med billig frukt från butiken – som annars […]