Prognoser från SMHI om klimatet där du bor

Prognoser från SMHI om klimatet där du bor

För många verkar klimatkrisen fortfarande kännas långt borta. Ett sätt att öka förståelsen för att det pågår redan här och nu är att ta reda på mer om klimatet där du själv bor. Kanske har du en vag känsla av att årstiderna är annorlunda, men blir osäker på om du minns rätt. En källa jag har börjat använda mer på sistone är SMHI. Där kan man både se hur klimatet har förändrats fram till nu och prognoser för framtiden, även gällande en region. Det kan vara ett sätt att fördjupa ditt eget engagemang, men kan också vara en idé för en studiecirkel. 

På den här sidan kan du välja ditt eget län i den vänstra rullisten och vilken typ av förändringar du är intresserad av i den högra. Det kan gälla sådant som årsmedeltemperatur, dagar med temperatur över 20°, årsmedelnederbörd eller växtsäsongens längd. Du får då upp kartor med ifyllda färgmarkeringar som visar först hur det såg ut 1961-1990 jämfört med 1991-2013 och sedan två olika prognoser för 2021-2050 och 2069-2098. Den övre är ett lite mer optimistiskt scenario än det nedre. Utfallet beror till största delen på hur vi agerar. Där finns också rapporter i pdf för varje län. I dessa följs varje kartbild av en kort kommentar och där finns också en sammanfattning av prognosen för klimatet i just det länet.

Själva bor vi i Östergötland. Här ökar medeltemperaturen allra mest på vintern enligt prognoserna från SMHI. Vegetationsperioden ökar och värmeböljorna blir fler. Nederbörden förväntas öka och då allra mest under vinter och vår. Risken för att nederbörden kommer i form av skyfall ökar också. Samtidigt ökar antalet dagar med låg markfuktighet. Trots högre årsmedelnederbörd kan det alltså bli längre perioder av torka på sommaren. I de här analyserna finns inte vind med – en del av klimatet som kan tänkas påverka en plats som Vadstena mycket. Men vill man veta mer kan man testa att e-posta SMHI. Inte minst om man startar en studiecirkel kan man fördjupa sig mer i olika aspekter på klimatet på orten och använda flera olika källor.

När vi gick en promenad med ett par vänner var det mycket sångsvanar i Vättern. En av vännerna konstaterade att de inte brukade vara där på vintern när hon flyttade till Vadstena. Inte heller råkorna brukade vara kvar i staden på vintern då. Hon har bott här längre än vi och har betydligt bättre koll på fåglar. Vi har nog funderat över sångsvanarna ibland, men blivit osäkra på hur det brukar vara. Att lägga märke till sådant och berätta för varandra vad man ser utifrån sin erfarenhet och kunskap tror jag kan vara betydelsefullt. 

I år har jag för första gången på riktigt allvar börjat tänka att vintrarna är på väg att gå förlorade här. De regnigt grå vintrarna i Göteborg var en anledning till att jag ville flytta därifrån. Nu är det på väg att bli så även här. Att få bekräftelse i statistik och prognoser är ingen tröst. Men jag tror att vi behöver tillåta oss att sörja över sådant. Framför allt tror jag att vi måste börja se det som det är och inte låta överdriven optimism få oss att skjuta problemet framför oss så att det bara blir större och större. Om fler förstår att klimatförändringarna pågår redan nu och även här, kan kanske fler också börja agera. Så ta reda på hur det är och riskerar att bli där du bor och berätta om det för andra som bor där du bor! 

På SMHI-s hemsida kan du också se analyser av månadens väder i Sverige i jämförelse med tidigare år . Eller årstidernas väder. Även om det inte är så in-zoomat på region ger det en bild av hur det ser ut på nära håll.     

Comments are closed.