KRAV jämfört med EU-ekologiskt

KRAV jämfört med EU-ekologisktFör några månader sedan tog jag (Peter) kontakt med ett företag som arbetar med ekologisk certifiering av livsmedelsproduktion. Efter ett möte med gemensam genomgång och en del pappersarbete fick bageriet den efterlängtade KRAV-märkningen. Under denna process blev jag själv allt mer nyfiken på skillnaden mellan KRAV och övriga ekologiska produkter (som har märkningen EU-ekologisk). Mitt intryck är att det är fler som delar denna nyfikenhet och i detta veckotips försöker se på KRAV jämfört med EU-ekologiskt.

För att börja med det gemensamma så är produktionen av både KRAV och EU-ekologiska livsmedel fria från kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer. Konstgödsel är i princip förbjuden inom allt ekologiskt jordbruk men det EU-ekologiska har, trots strikta begränsningar, vissa undantag. Förenklat kan man sedan beskriva det som att den EU-ekologiska märkningen garanterar en miniminivå och att KRAV på flera områden går längre. På förpackningarna syns detta genom att KRAV-produkterna även har med stjärnlövet som symboliserar EU-ekologiskt men när en produkt ”bara” är EU-ekologisk står denna logotyp ensam.

Vid min egen certifiering blev en skillnad påtaglig genom att KRAV (men inte EU-ekologisk märkning) behövde få in en miljöpolicy där jag visade på hur företaget har en kontinuitet i sin miljösträvan och fortsätter förbättra saker – istället för att avsluta detta när väl certifieringen är klar. I min lilla verksamhet där leveranserna sker till fots eller med cykel var det till exempel svårt att i miljöpolicyn minska på koldioxidutsläppen via transporter. Däremot kommer jag försöka byta ut de plastpåsar jag använder, när bröd ska frysas in, till påsar utan eller med mindre andel olja.

En konkret skillnad är också att det vid KRAV-odlade grödor ska finnas ogödslade zoner med växtlighet längs med vattendrag för att eventuellt näringsläckage från åkrarna ska kunna fångas upp. I växthusodling blir energiåtgången mindre vid KRAV-odling då hänsyn tas till klimatet genom att exempelvis inte bara använda konstljus under hela växtens liv. Energikartläggning ska också göras liksom extra isolering vid odling i växthus vintertid.

För de som arbetar inom produktionen innebär KRAV en större trygghet eftersom märkningen inkluderar regler för socialt ansvar – arbetstagarna ska exempelvis kunna organisera sig fackligt. Tryggheten är större för konsumenten eftersom regler finns för vilka tillsatser som får användas i animaliska ekolivsmedel. Nitrit som gör skinkan röd och förlänger hållbarheten – men också misstänks vara cancerframkallande – tillåts exempelvis inte inom KRAV.

När det gäller djurens välfärd går KRAVs regelverk ofta längre än reglerna inom EU-ekologiskt. Alla ekologiska grisar ska kunna vara utomhus men för en EU-ekologisk gris räcker det med utevistelse på en betongplatta. Inom KRAV ska de istället kunna böka och beta på gräs och svalka sig i gyttjebad. För alla djur som lever inom ekologisk produktion gäller att de ska ha ständig tillgång till utevistelse, lämpligt bete för att tillgodose beteende och näringsmässiga behov, lämpligaliggplatser och strömaterial. Det är förbjudet att isolera djur och djurtätheten ska vara låg. Till detta kompletterar KRAV exempelvis med att djuren ska få vara för sig själva när de ska kalva, att de nyfödda kalvarna ska få dia de första tre till fyra dagarna och att värphönor ska kunna bada i riktig sand för att hålla fjäderdräkten ren. Vid slakten finns också skillnader. Inom ekologisk produktion ska slakten alltid ske så snabbt och fritt från smärta som möjligt men KRAV är mera specifik då djuren inte heller ska behöva se när andra djur slaktas.

Det finns alltså en hel del skillnader. Ibland gällande till synes små detaljer, men det genomgående intrycket är att KRAV går längre och inte minst driver på utvecklingen mot en än mer hållbar produktion. Vid de vardagliga valen i livsmedelsbutiken rekommenderas alltså KRAV i första hand och därefter EU-ekologiskt.

Ännu ett exempel på hur KRAV går längre är den obesvarade frågan i mitt tidigare veckotips om att välja ekologiskt. Där skrev jag om hur KRAV har med en minskning av fossila bränslen bland sina grundläggande utgångspunkter. Efter kontakt med KRAV förklarar de att denna regel funnits med som ett ”ska-krav” sedan 2012 och att det tidigare var en rekommendation. Alla som kör fordon inom KRAV-jordbruk ska vara utbildade i sparsamt körsätt och energikartläggning sker för att successivt minska energiåtgången. Inom både lantbruk och andra KRAV-verksamheter ska dessutom 100 procent av den el som köps in komma från förnybara energikällor. Liknande regler finns ännu inte inom den EU-ekologiska produktionen men förhoppningsvis blir det självklart också där.

Comments are closed.