Transporter inom planetens gränser

Transporter inom planetens gränser

Förra veckan skrev vi om första träffen med vår studiecirkel, Lev inom planetens gränser. Då handlade det om bostaden. På nästa träff gick vi över till den del där de flesta deltagarna hade sina största koldioxidutsläpp. Transporter. Här finns många vanor som satt sig djupt men också en vilja att pröva alternativ och stora möjligheter att göra stor skillnad genom ändrade livsval.

I Sverige kommer omkring en femtedel av våra totala utsläpp från inrikes transporter. Här står vägtrafiken för 94%. Men skulle däremot även internationella flyg räknas in blir bilden en annan. År 2014 uppskattade Naturvårdsverket att dessa gav större utsläpp än all transport inom Sverige.

Bland transporter sticker alltså flyget ut. Något vi tagit upp i tidigare inlägg om flygets miljöpåverkan. Själva flyger vi numera inte alls. Sofia har aldrig gjort det (delvis för att resor inte varit så lockande i sig). Peter flög senast 2012 genom sitt dåvarande arbete. Resan var mellan Norrköping och Visby. Att helt sluta flyga upplever många som svårt men ett steg kan vara ett inledande uppehåll under ett år. I samband med kursen var vi flera som planerade för detta genom att anmäla oss till Flygfritt 2020.

Ibland behöver vi helt enkelt inse att vissa privilegier, likt överflöd på fossil energi, behöver väljas bort. Men i samtalen kring flyget lyftes också många alternativ fram. Även om tåget inte kan ta dig överallt så finns det mängder av möjligheter att resa långt med tåg. Mycket håller dessutom på att underlätta för tågresande, inte minst i Europa. Många smidiga hjälpmedel i resandet med tåg kom också upp på vår kurs. Några förslag: Appen Rail planer. Bokning direkt genom Deutsche Bahn. Bra hjälp i bokningen kan ges genom centralens resebutik i Kalmar. Ett par ytterligare bokningssidor för buss och tåg i Europa är: Raileurope, oebb.at och trainline.eu Även svenska Tågbokningen.se är ett tips. För mer generell inspiration och tips inför tågresan finns Facebookgruppen ”Tågsemester” och reseguiden The Man in Seat Sixty-One .

I vardagen handlar annars transporter oftast om bilens vara eller inte vara. Den sista bil vi ägt stals då vi bodde i Göteborg för mer än tio år sedan. Trots en del krångel i stunden upplevde jag det främst som en befrielse. Bilen skulle inte passerat kommande besiktning och min egen mekningskompetens var/är ytterst begränsad. Istället kom jag att värdesätta kollektivtrafiken allt mer. Liksom en av kursdeltagarna uttryckte det, kan väntan faktiskt vara skön ibland. Och det kan vara på buss och tåg du får som mest gjort. Eller så blir det i alla fall en värdefull bonustid. Upp- och nedvarvning i samband med arbetspendling kanske. 

Att ersätta vissa bilresor med cykel eller kanske elcykel är möjligt oftare än en kan tro. Här i Vadstena är det redan idag ganska många som cykelpendlar till Motala, drygt 1,5 mil bort. Ännu fler tros det bli när det blir cykelväg hela sträckan. Att påverka beslutsfattare till förenkling av miljökloka transporter, genom bland annat cykelvägar och bra kollektivtrafik, är ett viktigt arbete. Parallellt med de individuella förändringar som går att genomföra redan nu.

Sedan är det ibland allt för svårt att välja bort bilen. Då är det istället viktigt att försöka välja ett bränsle som gör så liten skada som möjligt. I samma artikel länkar vi även till Naturskyddsföreningens artikel om olika bilars miljöpåverkan. 

Transporter är ibland en svår nöt att knäcka. När vi tidigare idag, med avkopplande utsikt över Vättern, talade om detta kom två saker upp. Dels vikten av att inse att vår motivation till att t ex åka onödigt mycket bil, ofta är kopplat till vår egen bekvämlighet. Det andra är vikten av att våga pröva alternativen. Då du väl prövat kollektivtrafiken eller cykeln till jobbet vet du att det fungerar. Tröskeln till en varaktig transportförändring blir framöver lägre.  

Comments are closed.