Bästa drivmedlet för miljön?

Bästa drivmedlet för miljönSjälva har vi inte haft egen bil på många år, men lånar eller hyr ibland. Frågan vad som är det bästa drivmedlet för miljön brukar därför inte komma upp i några valsituationer för oss själva. Men ibland har vi undrat och tyckte nu att det kunde vara värt att försöka reda ut det lite.

För det första kan man konstatera att det bästa drivmedlet för miljön inte är bensin. Fossila bränslen borde vi sluta använda så fort som möjligt. Jämför man med diesel verkar det vara något bättre för klimatet, men mer problematiskt på andra sätt. Diesel ger relativt höga utsläpp av partiklar och kväveoxider. Kväveoxider ökar risken för luftvägssjukdomar och bidrar till försurning. Partikelutsläppen ökar risken för både luftvägssjukdomar och cancer.

Biobränsle beskrivs ofta som koldioxidneutralt och på många sätt är det verkligen mycket bättre än bensin och diesel. Att det är neutralt är dock en sanning med modifikation. I produktion och transporter blir det ändå utsläpp. Om uttaget överstiger återplantering av t ex skog blir det inte heller neutralt. I Sverige används i hög grad egna resurser från skogen. Om efterfrågan på biobränsle ökar är det dock troligt att priset ökar och då kan det konkurrera med livsmedelsproduktion i fattiga länder. Detta händer redan idag, men kan bli ett ökande problem. Enligt en artikel av Naturskyddsföreningen görs etanol i Sverige huvudsakligen på sockerbetor och spannmål. Biogas utvinns ur soptippar, reningsverk och komposter. Med ren biogas i tanken blir utsläppen av växthusgaser mycket lägre än med bensin. Den är dock ofta blandad med naturgas, som är fossil och då blir skillnaden inte lika stor.

Där vi bor används ett system med gröna påsar där man ska kasta matavfall och liknande. Detta används till att producera biobränsle. Vi hör då och då kommentaren att det inte gör så mycket att kasta mat när det ändå kommer till nytta som biobränsle. Ökat matsvinn är dock inte alls bra även om det blir till biobränsle. Det är inte heller så klokt att bygga in sig i ett system som är beroende av en konstant (eller t o m ökande) mängd avfall. Men som en dellösning är gröna påsen en bra idé.

För att framställa biodiesel kan man använda sådant som majsolja eller rapsolja, men i hög utsträckning ingår palmolja. Biodiesel säljs med miljöargument, men efterfrågan på palmolja är redan för stor för att den ska kunna produceras hållbart. Stora arealer regnskog har skövlats för att odla den och detta är naturligtvis inte alls klimatsmart. Producenter framhåller gärna att det är restprodukter från palmoljeproduktion som används, men på en så stor marknad som den för fordonsbränsle riskerar det ändå att öka palmoljeproduktionen.

Närmare det bästa drivmedlet för miljön kommer man nog om man väljer elbil. Klimatpåverkan är klart mindre än med en fossildriven bil, men hur stor den skillnaden blir beror på hur elen produceras. I Sverige sägs elproduktionen vara så pass bra att det verkligen är klimatsmart att välja elbil, men så är det inte överallt. Ett annat dilemma är de metaller som behövs till batterierna. Det finns inte naturresurser nog för att tillverka de elbilar som skulle gå åt om alla bytte idag. Teknikutveckling är en väg, men framför allt tänker vi att bilberoendet behöver minska. I själva bilproduktionen blir det också mycket utsläpp så det bästa för klimatet är långt ifrån alltid att köpa en ny bil bara för att den ger mindre utsläpp vid körning.

Bildligt talat är dina fötter det bästa drivmedlet för miljön, när de går eller trampar runt pedalerna på en cykel. Vi kan inte prioritera biobränsle framför mat. Vi kan inte utgå från att vi måste behålla bensinen till dess det finns hållbara drivmedel nog för all den biltrafik vi har idag. Det måste vara mycket viktigare att hejda klimatförändringarna än att alla ska kunna köra så mycket bil de vill. Men för den bilkörning som ändå behövs är det bra att försöka tänka på att välja det bästa drivmedlet, även om det är snårigt att reda ut vilket det verkligen är.

Comments are closed.