Tävla mera

Tävla mera. Bild på fotbollslinje.

I mellandagarna åkte vi för ovanlighetens skull bil. Det var i samband med besök hos min familj, en bit utanför Göteborg. Då den lilla hyrbilen var tämligen ny fanns en del funktioner jag inte sett tidigare. Varje gång vi stannade och stängde av motorn kom det exempelvis upp staplar på displayen som angav bränsleförbrukning per mil under den senaste resan. Vi fick också veta hur denna körning stod sig mot tidigare och hur låg bränsleförbrukningen varit som lägst under alla resor. Rent konkret blev det en tydlig påminnelse om hur belastande korta körningar är jämfört med långa. Men det väckte också tankar kring att tävla mera för en snabb förflyttning innanför planetens gränser. 

Vanligtvis är jag ganska lite av en tävlingsmänniska och försöker främst jämföra mina prestationer med mig själv. Men att tävla mera inom miljöområdet kan förstås fungera olika väl på olika personer och jag tror det kan pusha en del av oss framåt. Om vi ska tävla mera i koldioxidbantning och minskande ekologiska avtryck handlar det inte heller om att vi tjänar på att andra är sämre. Tvärtom är detta tävlingen där alla behöver få så fina resultat som möjligt. När dessa fina resultat visas upp kan de inspirera och ge draghjälp åt fler. 

Tidigare har vi skrivit om klimatkalkylatorer. Dessa kan vara till hjälp ifall du förslagsvis en gång per månad fyller i en sådan och går igenom vilka utsläpp dina levnadsvanor haft. Att tävla mera med detta underlag kan kanske vara ett mål om successivt minskande av koldioxidavtrycket. Månad för månad. Eller att du inom ett år ska nå en hållbar nivå. Alltså 1-2 ton koldioxid per år. 

Samtidigt är jag medveten om att förändringarna inte kan stanna hos individen. Jag tror klimatkalkylatorer kan vara ett bra verktyg för att se inom vilka områden mina vardagsval har störst betydelse. Samtidigt är det bra att påminna sig om att oljebolaget BP var med och tog fram den första klimatkalkylatorn. Troligen med syfte att fokusera på individens ansvar snarare är sitt eget och andra fossilföretags ansvar.

Vill vi tävla mera är det alltså klokt att inte bara se till de individuella utsläppen (även om dessa har både handfast och moralisk betydelse). Höj blicken och utmana dig att skriva ett visst antal insändare och medborgarförslag, bli aktiv i en miljöorganisation eller påverka din förening och arbetsplats till bättre miljötänk.    

Nu i början av året kan det vara en bra tid att planera din del som påverkare, inspiratör, koldioxidbantare och tävlingsmänniska. För en bättre värld.  

Comments are closed.