Spara vatten

spara-vattenVi har tidigare skrivit om att spara vatten, då framför allt ur ett globalt perspektiv. Detta år har vi på flera sätt blivit uppmärksammade på att klimatförändringarna verkar leda till ett ökande behov av att spara vatten även i Sverige.

På koloniområdet där vi har vår odlingslott finns ett antal kranar utplacerade som man kan fästa en slang vid, eller fylla sin vattenkanna från, när man ska vattna. Vi har alltid tänkt att vattnet kommer direkt från den djupa sjön Vättern som ligger precis intill området och att det därför aldrig skulle kunna bli för lågt vattenstånd. I år har vi förstått att det kommer från ett dike, som det säkert var enklare och billigare att leda vattnet från när det hela ordnades. Men i detta dike kan vattnet bli för grunt. Vid flera tillfällen denna extremt torra sommar kom det inget vatten ur kranarna. Det gjordes flera försök att gräva djupare och då fungerade det ett tag innan det åter blev för lite vatten. Flera med lång erfarenhet pratade om detta som att det aldrig varit så lågt vattenstånd där tidigare.

Nu är som sagt kolonilotterna väldigt nära Vättern och vi löste det hela med att hämta vatten i hinkar och vattenkannor direkt från sjön. Det blev tyngre och mer arbetsamt och vi vattnade bara det nödvändigaste, men det fungerade. Samtidigt väckte det tankar både om hur det kan bli framöver här och om hur det är att leva på platser där ingen reservkälla finns och man dessutom är till exempel självförsörjande bonde, helt beroende av sin skörd för att få mat.

Nästa påminnelse kom när vi semestrade på Gotland. Där är det ofta vattenbrist och bevattningsförbud, men i år kom det ovanligt tidigt och blev mycket långvarigt. I de vanliga reklamtidningar man kan få på färjan fanns information om vattenbristen och tips på hur man använder mindre vatten. Jag kan inte minnas att det varit så tydligt uttalat förut, Dessa tidningar är ju till för att visa en så lockande bild av ön som möjligt, men till slut verkar man ha känt sig tvungen att påpeka problemet för att det är på väg att bli akut. I samma veva hörde eller läste jag också att ett sannolikt scenario är att klimatförändringarna leder till torka i sydöstra Sverige medan det istället kan bli blötare än nu i de västra delarna av landet.

Att börja spara vatten kan alltså både vara bra i sig och vara en förberedelse för hur det kan komma att bli längre fram. Som så mycket annat handlar det i hög grad om att sluta gå på slentrian och istället faktiskt tänka efter. Att börja se vatten som den värdefulla resurs det är och som något man inte kan slarva med. Då kan det vara värt att påminna sig om sådant som att inte duscha onödigt länge, att stänga av kranen när man tvålar in sig och att inte diska under rinnande vatten. Flera tips från just Gotland finns i länken, som att fylla en tillbringare och ställa den i kylen istället för att spola i kranen till dess vattnet blir kallt.

Vi har tidigare skrivit om att tvätta miljövänligt. Där nämner vi inte att spara vatten så uttryckligen, men allt som drar ned på antalet tvättar sparar inte bara energi utan också just vatten. Om man har möjlighet är det bra att installera snålspolande kranar. Bygger man nytt eller renoverar sitt badrum kan man fundera över vilken toalett man väljer. När vi nu börjat drömma om ett eget hus har den smarta lösningen Kloktoalett kommit i blickfånget.

När man odlar finns det flera saker man kan tänka på för att spara vatten. Att samla regnvatten i tunnor är en. Det gör vi inte själva i nuläget, men har tänkt det om vi får en egen trädgård. Är det väldigt lite regn blir det förstås inget i tunnorna heller, men ofta ger det möjlighet att sprida ut nyttan av det regn som kommer under längre tid. Vi försöker se till att inte vattna mitt på dagen då väldigt mycket av vattnet dunstar bort till ingen nytta och det dessutom kan bli brännskador på bladen. Många vattnar också onödigt mycket. Det kan vara klokt att oftare vattna bara de växter som är extra törstiga istället för att ge alla växter vatten varje gång. Att använda vattenspridare är därför onödigt slösaktigt i en situation med vattenbrist. Behöver man verkligen spara vatten är det också rimligt att offra gräsmattornas grönska. Nästa vecka kommer Peter att skriva om täckodling. Det är också ett bra sätt att minska behovet av vattning.

Comments are closed.