Nystart

Nystart

Nyligen passerade vi gränsen till ännu ett nytt år. Den högtid som för egen del blivit en favorit. Under åren jag och Sofia levt tillsammans har en rad traditioner skapats till just nyårsafton. Bland annat ägnas eftertanke till sammanfattande årsbästalistor och framåtblickande föresatser. I gränsen mellan gammalt och nytt känns det skönt att dra sig till minnes det bästa med året som har gått. Men också tänka igenom vad som bör utvecklas under kommande år. Det nya året kan mycket väl bli en nystart. 

Tidigare har vi skrivit om de återkommande utvecklingssamtal jag bokar in med mig själv. Liksom det nya årets möjligheter till nystart brukar utvecklingssamtalen vara en bra finjustering av min inre kompass. Är jag på väg i rätt riktning? Vart kommer jag ifall jag fortsätter på nuvarande väg? I ett större miljöperspektiv är behovet av nystart högst akut. Tiden vi har att kraftigt minska våra koldioxidutsläpp är verkligen begränsad. IPCC talar om ett drygt decennium för den radikala samhällsförändring som behövs ifall vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader (en höjning som även den medför stora risker och skador på miljön).

Naturligtvis krävs här ett uppvaknande och en nystart för världens makthavare; inom politik, näringsliv, kultur med mera. Men även hos oss som individer. Inte minst i ett land som Sverige där våra ekologiska fotavtryck är bland de tio värsta i världen, räknat per invånare. Vi kan alla göra individuella förändringar. Och samtidigt sätta press på våra makthavare att göra strukturella förändringar som gynnar klimatet. Då ges politiker och andra med makt ett starkare mandat att verkligen driva igenom de förändringar som krävs. 

En bra början för en egen nystart inom miljöområdet kan vara att göra ett klimattest. På ex. Klimatkontot eller Svalna kan du se hur mycket koldioxidutsläpp din nuvarande livsstil orsakar. Då tydliggörs inom vilka områden en förändring har störst effekt. Äter du mycket animalier gör troligen en nystart med grönare vardagsmat störst skillnad. Om du reser mycket med bil och flyg kan du istället spara stora mängder CO2 där. 

En nystart kan även handla om ditt eget välbefinnande. Kanske upplever du dig allt för stressad och skulle vilja få mer tid till relationer, egenlagad mat och motion. Många här i Sverige skulle i själva verket klara sig fullgott ekonomiskt också på mindre arbetstid. Att arbeta mindre och få bättre möjlighet att sköta sin egen hälsa ger oftast samtidigt vinster för planeten. 

Passa alltså gärna på nu i början av året. Fundera på vilken form av nystart du vill genomföra. En förändring som blir till nytta för dig själv och det ekosystem vi lever i. Bor du i Vadstena eller i närheten kan vi också tipsa om en kurs vi anordnar under våren. Med den vill vi just inspirera till nystart inom miljöområdet och den heter Lev inom planetens gränser. Läs gärna mer under vår flik Aktuellt.    

Comments are closed.