Global biologisk mångfald

Global biologisk mångfaldUnder jul- och nyårshelgerna har vi ägnat en hel del tid till att lägga pussel. Det vi valde har tusen, lite extra små bitar och den framväxande bilden föreställer ett korallrev. Att jag skulle skriva om global biologisk mångfald var bestämt sedan tidigare. Men när vi lagt pusslet klart slog det mig att det kunde vara en bra illustration. Dels är korallrev en mycket artrik miljö som är hotad inte minst av klimatförändringarna som gör haven varmare. Dels är det ju så med pussel att även en enda liten bit som fattas stör helheten. Och fattas det många bitar blir det svårt att få ihop det alls.

Arter har alltid dött ut och tillkommit. Det är en del av evolutionen. Ibland har naturkatastrofer av olika slag orsakat massutdöenden som när dinosaurierna försvann. Men nu ligger människor bakom en mycket stor del av utrotningen och det i en hastighet som faktiskt jämförs med ett massutdöende. Hur detta påverkar naturen och i förlängningen oss själva är svårt att överblicka. Något man vet är att det gör oss mer sårbara.

Vi har tidigare skrivit om biologisk mångfald i Sverige. Det kan tyckas mer avlägset att tänka på global biologisk mångfald, men faktum är att många av våra vardagsval i hög grad påverkar artrikedomen i andra delar av världen. Palmolja kan till exempel finnas i allt från småkakor till tvål till biobränsle och odlas ofta i enorma monokulturer man huggit ned regnskog för. Det är inte bara träden man hugger ned som dör utan livsmiljön förstörs för väldigt många arter av både växter och djur som lever där. Vi har uppfattat det som att det än så länge är bäst att undvika palmolja helt även om det finns hållbarhetsmärkningar.

Sojaprodukter finns ekologiska och då är de bra för både hälsa och miljö. Konventionell soja är däremot behäftad med samma problem som palmolja. Den besprutas dessutom ofta med extremt giftiga kemikalier. Störst insats för att motverka detta gör man genom att aldrig köpa konventionellt kött, mejeriprodukter, eller ägg, då den allra mesta sojan används som foder.

Nyligen läste jag en bok som kritiskt granskar alternativmedicin. Naturläkemedel innehåller ibland exotiska växter som kan vara hotade, men det som stack ut i det här sammanhanget var att jag förstod att medel från hajar inte bara används i Kina. När jag googlade på detta insåg jag att det säljs hajbrosk i etablerade svenska hälsokostbutiker på nätet. Alla gör inte det, men det är inte heller svårt att få tag på. Det verkar också som att den rekommenderade dosen är väldigt hög, flera kapslar om dagen. På en av varianterna framgick att produkten kom från pigghaj. Det är en akut hotad art som det i Sverige råder fiskeförbud på. Jag e-postade till Optimal Products och Med24.se, som saluför hajbrosk, men har inte fått svar efter nästan två veckor.

Hajbrosk som kosttillskott är inte det stora hotet mot hajarna. Den kinesiska hajfensoppan har en mycket större marknad och många hajar blir också bifångst när det egentligen är andra fiskar man är ute efter. För att undvika att bidra till det senare är det viktigt att välja MSC eller KRAV om man äter fisk. Fiskguiden är ett bra stöd för att undvika rödlistade arter. Själva väljer vi att inte äta fisk alls.

Klimatförändringarna hotar många arter. Isbjörnarna har ju länge varit ett slags sinnebild för hur svårt det blir för många djur när deras livsvärld drastiskt förändras. Och som tidigare nämnts mår korallrev inte bra i varmare hav. Vissa arter av både växter och djur kommer att röra sig längre norrut, eller högre upp i bergstrakter för att hitta miljöer som passar dem. Men till slut kommer det inte att finnas någonstans att fortsätta och vissa kanske också förflyttar sig för långsamt. Alla åtgärder för att hejda klimatförändringarna är alltså också bra för global biologisk mångfald.

Biobränsle är på många sätt bättre för klimatet än fossila bränslen. Men ibland innehåller den palmolja och ibland används mark för att odla biobränsle som det vore bättre att odla mat på. Blir trycket för hårt på att få fram mer biobränsle kan det också leda till skogsavverkning. För mig verkar det uppenbart att vi måste minska vårt behov av bränslen. Cykla mer och spara energi i ditt hem.

Att välja ekologiskt är till och med ännu viktigare när det gäller global biologisk mångfald kopplat till import än när det gäller inhemska varor. Även de flesta som satsar på att välja svenskt brukar vilja ha sådant som kaffe, choklad och bananer. Det grundläggande miljöskyddet är ofta betydligt mindre i länder där sådana livsmedel odlas, så det gör väldigt stor skillnad att välja KRAV i de fallen.

Vill man köpa produkter av trä, som möbler eller en gitarr, kan det vara värt att vara uppmärksam. Bland annat verkar trädgårdsmöbler vara ett problemområde. Naturskyddsföreningen avråder från att köpa tropiska träslag och skriver:

De tropiska skogarna är livsviktiga för vår planet. De är hem för en lång rad djur och växter. Och avverkning tvingar bort lokal- och urbefolkningar från sina hem och arbeten. Dessvärre är plantager inte lösningen på problemet. För att ge plats åt plantagerna avverkas ofta just den ”naturliga” tropiska skogen.

Här finns mer att läsa om detta. Välj gärna begagnat, svenska träslag som furu, eller produkter som har märkningen FSC.

Det finns massor av exempel på hur vår livsstil påverkar global biologisk mångfald. Jag har bara skummat på ytan här för att väcka tanken. Att ha koll på allt är svårt. Men många val är lätta att förstå och återkommer gång på gång i våra inlägg; välj ekologiskt och gärna vegetariskt, kör mindre bil och undvik att flyga, spara energi, undvik palmolja och var konsekvent med att sojaprodukter (och kött, mejeriprodukter och ägg) är ekologiska.

 

Comments are closed.