Divestering

DivesteringDet är lätt att känna sig liten inför vår tids stora utmaningar. Inte minst klimatförändringarna och de starka ekonomiska intressen som önskar status quo. En önskan vi har med denna sida är att inspirera till många vardagliga förändringar som bidrar till ekologisk hållbarhet. Men på flera sätt kan vi alla också påverka i vidare sammanhang. Divestering är en sådan sak. Att divestera kan beskrivas som en avinvestering. De investeringar som på olika sätt gjorts inom fossilbranschen säljs av. Det bästa är om investeringarna dessutom återinvesteras i exempelvis fonder med förnyelsebar energi eller grön teknologi.

På egen hand kan du relativt enkelt divestera och samtidigt välja mer hållbara aktiviteter för dina pengar. En del om detta skrev jag om här. Men fler behöver hoppa på tåget (som i liknelsen naturligtvis drivs av förnyelsebar el). För att divestering ska ha riktigt god effekt räcker det inte med att privatpersoner väljer att divestera. Institutioner, universitet, kommuner, regioner, städer etcetera behöver också ta steget.

Vad insatsen handlar om är inget mindre än människans möjlighet att leva kvar här på jorden. De pågående klimatförändringarna gör redan nu livet mycket svårt på många håll i världen. Också vi i Sverige påverkas av ett allt mer oberäkneligt väder, men är än så länge förskonade ur ett internationellt perspektiv. Ska vi lyckas vända denna utveckling behöver människans utsläpp av fossil energi kraftigt begränsas. Ett stort problem är därför de fyndigheter av kol, olja och gas som redan har identifierats. Om dessa utvinns blir konsekvenserna en klimatförändring som vida överstiger 2°C. Utvinning av majoriteten utav världens samlade fossila fyndigheter får därför aldrig tillåtas.

Och det är här divestering kommer in som ett verktyg. Om vi kan påverka de större aktörerna att sälja sina innehav i fossilbranschen minskar på sikt fossilindustrins ekonomiska makt. Men i det korta perspektivet handlar divestering främst om ett etiskt ställningstagande med starkt symbolvärde. Många (men allt för få) organisationer har en ekonomisk policy som inte tillåter investeringar inom vapenindustrin, alkohol, tobak och pornografi. På liknande sätt kan även fossilbranschen uteslutas. Detta hindrar inte dessa branscher från att finnas men seriösa aktörer kan markera att de inte vill stötta dem.

Själv har jag fått en hel del inspiration gällande divestering från Fossil Free. De beskriver varför det är bra att divestera och hur vi kan gå vidare för att påverka fler. Här kan du se många av alla de städer och kommuner runt om i världen som redan tagit steget att divestera. Det finns också mallar att utgå ifrån med förslag på text när du uppmanar din kommun eller organisation att divestera. I samband med divestering och beslut om att upphöra med direkta eller indirekta investeringar i fossilbränslebolag bör också en ny placeringspolicy skrivas. Fossil Free tipsar om att exempelvis följande mening kan finnas med i denna policy: Vi får inte ha några placeringar i världens 200 största fossilbolag, och bör inte ha några placeringar i andra företag som utvinner fossila bränslen.

För egen del känner jag mig trygg med de egna fonder och pensionsfonder jag har. I den mån jag kunnat är dessa placerade i branscher som arbetar med förnyelsebar energi och liknande. Nyligen har jag också, genom Miljöpartiet i Vadstena, lämnat in en motion om att kommunen ska divestera. Även om kommunen inte har några, eller få, placeringar som påverkas av en divestering är det ändå en viktig symbolfråga. En policy om att inte placera pengar i fossilbolag hindrar oss också i framtiden från sådana investeringsmisstag. Utifrån goda chanser för en framtida fossilbubbla blir denna divestering också en ekonomisk trygghet.

En divestering blir en välbehövlig stigmatisering av de företag och investerare som arbetar med fossila bränslen. På samma sätt som det är moraliskt tvivelaktigt att tjäna pengar genom krigsindustrins landminor är det tvivelaktigt med investeringar som bidrar till våra klimatförändringar. Låt oss alltså bli allt fler som divesterar. Skriv själv en motion eller ett medborgarförslag till din kommun eller organisation redan idag.

Comments are closed.