Tappa inte fokus

Tappa inte fokusOfta när politiska beslut i miljövänlig riktning diskuteras riktas mycket uppmärksamhet mot en mindre grupp som på något sätt drabbas. Det kan förstås vara viktigt att dessa inte glöms bort och det kan vara aktuellt med kompenserande åtgärder, men i många fall används de snarare som en avledande manöver. Det verkar som att de tas upp för att vrida uppmärksamheten bort från sådant som klimatförändringar och eget ansvar. Tappa inte fokus på miljön när du möts av detta sätt att argumentera.

I den här staden kommer frågan om parkeringsplatser upp titt som tätt. Varje gång det knystas om att ta bort några höjs upprörda röster om att det redan idag finns för få. Själva har vi svårt att förstå varför så många kör bil i denna lilla stad där egentligen allt är på gång- eller cykelavstånd. En anledning kan vara att det både är gratis och faktiskt förhållandevis enkelt att parkera. Just därför vore det bra om det inte var riktigt så bekvämt. För klimatets skull måste vi ju minska på bilismen.

Försöker man diskutera detta kan man ge sig på att någon nämner de äldre och andra som har svårt att gå. Dessa grupper kan även användas som argument för att det behövs fler parkeringsplatser snarare än färre. Men – är det verkligen denna grupp som fyller upp dagens parkeringsplatser? I en diskussion dristade jag mig att säga att om alla som inte har svårt att gå gör det istället för att ta bilen så skulle parkeringsplatserna räcka. Åt detta suckades det bara.

När man pratar om frivillig enkelhet kommer ofta den lågavlönade, ensamstående mamman upp. Det gör hon även när man försöker uppmuntra fler att handla ekologiskt. Detta upplever jag också som avledande manövrar från att det egentligen är man själv som vill kunna fortsätta med sitt vanliga, bekväma beteende. Den lågavlönade, ensamstående mamman blir ju inte hjälpt av att vi tjänar mycket pengar och konsumerar oss till en klimatkatastrof. Snarare gör de stora klyftorna det svårare att ha ont om pengar. De lågavlönade, ensamstående mammorna är inte heller förklaringen till att ekologisk mat inte utgör en större andel av de livsmedel som köps. I Sverige har de allra flesta egentligen råd. Både frivillig enkelhet och ekologisk produktion är bra för miljö och klimat och därmed för oss som människor. Tappa inte fokus på detta.

Ekologiskt är föremål för avledande manövrar också på andra sätt. På senare år har det skett en förskjutning där alltmer fokus hamnat på hälsa. När det då kommer studier som inte kan påvisa några hälsoskillnader mellan personer som äter ekologiskt och personer som äter konventionellt slår många genast ifrån sig värdet av ekologiskt. Men tappa inte fokus på vad det egentligen handlar om här. Grunden för ekologiskt är ju nämligen inte hälsa – utan miljö. Och de fördelarna finns det mycket belägg för. Det påminner mig om när det började komma ekologiska livsmedel i vanliga butiker och en del som provade sade att det inte var godare. Därför var det inte beredda att betala det högre priset.

Den svenska bonden är säkert utsatt på flera sätt, men har också lätt att få stöd av många t ex på sociala medier. För klimatets skull borde vi kraftigt minska på konsumtionen av kött och mejeriprodukter. Men här finns det intresseorganisationer som gärna skiftar fokus och får det att låta som om det viktiga vore att vi väljer svenskt. Att ha kvar svensk livsmedelsproduktion som gör oss relativt självförsörjande vid en kris är viktigt. Men chansen till det är större om vi satsar på vegetabilier. Det går åt mycket mer mark, vatten och energi för att föda upp djur än för att producera motsvarande mängd grödor vi kan äta direkt.

Att en yrkeskategori minskar är inte konstigare än att en mängd andra yrken försvunnit när samhället förändrats. Det är bättre att ge stöd för omställning till odling av växtbaserade alternativ än att subventionera kött och mejeri. Snäppet mer tydligt blir det när en del grisbönder vill att de svenska djurskyddslagarna ska bli mindre strikta för att de ska kunna konkurrera på lika villkor. Därmed skulle den enda etiska fördelen med svensk köttproduktion försvinna. Då handlar det verkligen bara om att rädda den svenska köttproducenten. Inte om miljö, klimat och förstås inte om hur djuren mår. Från den svenska köttproducentens vinkel är detta inte svårt att förstå. Men tappa inte fokus om du själv hellre vill sådant som att hejda klimatförändringarna, värna djur och människor och spara på jordens resurser.

Comments are closed.