Crowdfunding

CrowdfundingVi kommer här på hemsidan ofta in på konsumtion. Inte minst vikten av att vår konsumtion behöver minska. Åtminstone om vårt resursanvändande i Sverige ska börja motsvara den enda planet vi lever på (istället för nuvarande situation när vårt resursanvändande motsvarar 4,2 planeter). Samtidigt kommer vår konsumtion och våra klimatavtryck aldrig helt och hållet att försvinna. Själv har jag den senaste tiden börjat tänka på konsumtion av saker på liknande sätt som konsumtion av mat. Genom att välja kvalitet men mindre mängd blir det överkomligt med exempelvis svensk ekologisk ost. För dem som äter kött blir det på liknande sätt genomförbart att välja ekologiskt kött från naturbetande svenska djur om man väljer att bara använda kött vid någon av veckans måltider. Inom konsumtionen av materiella ting kan ibland crowdfunding-finansierade saker vara motsvarigheten till de KRAV-märkta, naturbetande korna. Genom ditt köp bidrar du till något mer än din egna omedelbara behovstillfredsställelse.

Crowdfunding har funnits ett tag och bygger, som namnet antyder, på finansiering av projekt genom stöd från en större mängd människor. På svenska kallas det ibland gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering. Det är framför allt internetbaserat och kan handla om ekonomiskt stöd för att genomföra olika kultur-, välgörenhets- eller miljöprojekt. Själv har jag främst kommit i kontakt med crowdfunding när det gällt innovativa prylar. Det har varit praktiska och nyskapande saker som ännu inte är färdigutvecklade till butiksfärdig produkt. För att komma vidare och kunna utveckla innovationen till en produkt som går att tillverka och sälja kan utvecklaren söka stöd genom exempelvis Kickstarter.

Via Kickstarter var jag med och crowdfunding-finansierade den energisnåla och effektiva fläkten Geizeer som syns på bilden ovan. Jag och tillräckligt många andra gjorde förskottsbeställningar av produkten som då ännu inte var helt färdig. Tack vare detta blev det också en färdig produkt på marknaden. När det gäller solcellsträdet som också syns på bilden var det lite annorlunda. Först efter att jag köpt den smarta solfångaren (som exempelvis kan användas till att ladda mobiltelefoner) såg jag att den från början startat som ett crowdfundingprojekt.

Naturligtvis är inte alla projekt som söker stöd genom crowdfunding hållbara och värda att stödja ur ett miljöperspektiv. Men det känns ändå som en bra möjlighet att kunna hitta riktigt bra och innovativa produkter att stödja. Produkter som, av olika skäl, i annat fall troligen inte skulle bli tillgängliga för andra konsumenter. Att du själv eller mottagaren av crowdfunding-presenten du ger får en tämligen unik produkt är ytterligare en bonus.

Vill du själv söka stöd eller stötta bra projekt finns många vägar. Förutom nämnda Kickstarter bland annat Funded by me, Crowdcube och Gofundme.

Comments are closed.