Tänk om jag har fel

Tänk om jag har fel. Bild på en utomhustermometer mot gul bakgrund.

”Är du nöjd nu? Du och ni andra i Miljöpartiet, nu när bränslet är så dyrt.” Den äldre mannen som jag är bekant med var påtagligt arg och kunde inte hålla tillbaka sin frustration. De höjda priserna på drivmedel hade påverkat hans jordbruk negativt och oron för detta var tydlig. En bit in i samtalet framgick det att han dessutom trodde IPCC:s rapporter var misstolkade och att jordens medeltemperatur inte alls ökade. Någonstans där blev det klart att vi inte skulle nå fram till varandra. Inte bara på grund av hans affektiva tillstånd. I efterhand funderade jag ändå vidare. Tänk om jag har fel. Om klimatförändringen inte är på allvar och det är viktigare att bränslepriserna hålls låga än att koldioxidutsläppen minskar.

Tänk om jag har fel. Det vore i själva verket mycket lättare i så fall. Ingen mer oro för dem som redan idag drabbas av ett mera oförutsägbart klimat. Ingen mer oro för min egen framtid, mina yngre vänners och mina syskonbarns framtid där förutsättningarna att leva på jorden bara tycks bli svårare. Inte heller någon onödig energi som behöver läggas på att själv minska mina klimatavtryck. 

Ungefär som tanken på att allt det dåliga bara var en dröm. Ett knep som används i en del filmer när manusidéerna tagit slut. I fallet med klimatförändringarna vore det fantastiska nyheter. Tyvärr är det som med erbjudanden som verkar allt för bra för att vara sanna – de är inte heller sanna. 

Att planeten vi lever på blir varmare på grund av mänsklig påverkan och ökad mängd växthusgaser är ingenting vi har tid att diskutera längre. Mänsklighetens samlade forskning har gått från för knappt tio år sedan beskriva att:

Bevisen för människans påverkan på klimatsystemet har stärkts (…). Det är ytterst sannolikt att mänsklig påverkan är den främsta orsaken till den observerade uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet.

Till att beskriva:

Antropogen (av människan orsakad) klimatförändring, inklusive mer frekventa och intensiva extremhändelser som överstiger naturlig klimatvariabilitet, har orsakat utbredda skadliga konsekvenser och relaterade förluster och skador på naturen och samhällen.

Vi kan alla ha fel om många saker. Och det är en god övning att tänka sig in i andras perspektiv. Även att i ödmjukhet påminnas om, tänk om jag har fel. Samtidigt finns en risk med att förminska sig själv och mänskligheten. Vissa grundläggande fakta behöver vi kunna enas om. Annars är det ingen idé att diskutera. De flesta klimatförnekare lyckas vi inte nå fram till utan de får istället förändra sina beteenden när de yttre förutsättningarna ändras. Som efter en bättre lagstiftning och högre pris på fossila bränslen.   

Comments are closed.