Problemet med prydlighet

Problemet med prydlighet. Bild på lummig trädgård.

Under sommaren har vi hjälp med frukosten ett par dagar i veckan på Dahlströmska gården av Pia. Hon är, liksom vi, mycket intresserad av odling och har en stor trädgård som man vissa tider kan besöka. En morgon började vi prata om problemet med prydlighet. 

I vårt samtal sade hon att hon tänker att hon underställer sej trädgården. Den får bestämma. Inte helt och hållet, men mer än de flesta låter den göra. Kommer en växt upp där man inte sått eller planterat den är det kanske där den trivs och då kan den få vara där. I veckan blev det till slut av att besöka Pias trädgård, med svärmor och svägerska. Bilden är därifrån. Ibland beskriver gäster som kommer till Dahlströmska det som att de sänker axlarna där. Så kände jag hos Pia. Lummigt, ombonat, härligt brokigt. Jag hade kunnat strosa där länge, slå mej ned med en kopp kaffe i något av rummen som öppnade sig i grönskan och sedan strosa lite till. Vi skulle vidare, men jag ville genast komma tillbaka, bara Peter och jag utan tid att passa, eller bara jag.

Vad är då problemet med prydlighet? I en trädgård är en välklippt gräsmatta prydlig, men i princip en biologisk öken. Att låta den bli en mer vildvuxen ängsliknande yta är en insats för den så viktiga biologiska mångfalden. Pappa är en mycket noggrann, men också fantasifull man, inte minst när det kommer till trädgård. Han har nu låtit en del av gräsmattan bli ängsliknande och hos dem verkar det ha blivit väldigt mycket blommor.

På Naturskyddsföreningens Facebook-sida är veckans hållbara trädgårdstips att städa mindre. De skriver bl a att småfåglar finner plats för bon och skydd mot rovfåglar i snåriga buskage. ”Och i alla slags skrymslen – i rishögar, hålrum, stenmurar o s v – lever tusentals insekts- och spindelarter.” Dessa boplatser förstörs i en alltför prydlig trädgård. Dessutom blir detta ett slags dubbelfel eftersom många av djuren är bra på att hålla ordning och balans i trädgården. ”Daggmaskar omvandlar löv till jord, spindlar och steklar äter bladlöss och andra insekter. Detta lockar fåglar som äter larver och mygg. Ett gott råd är alltså att städa mindre.”

Sår man i räta rader och rensar bort allt ogräs emellan ser det prydligt ut, men för jorden är det bättre att låta ogräset vara kvar. Bar jord torkar ut mycket fortare och blir efterhand utarmad. Man vill förstås inte låta ogräset kväva det man sår och odlar, men många rensar betydligt mer än så. Att täcka den rensade jorden med organiskt material är ett alternativ vi försöker tillämpa. Från Dahlströmska har vi tillgång till mycket gräsklipp och att täcka med det ser också prydligt ut. Detsamma gäller träflis, men egentligen kan man lägga blast, nedklippta växter och t o m ogräs så. Om man inte är så noga med prydligheten. 

Ofta strävar vi nog efter den där prydligheten för grannarnas skull, eller gäster och förbipasserande. Kanske för att vi tror att de skulle tycka illa om en friare trädgård utan att egentligen ha frågat dem. Många som besöker Pias trädgård kommenterar det istället som härligt befriande. En del av problemet med prydlighet är kanske att det stressar oss helt i onödan. Om vi var lite mer tillåtande mot varandras olikheter skulle vi må bättre.

Jag associerar vidare till vår tids hygieniver. Detta att duscha och tvätta håret varje dag, tvätta kläderna på rutin efter en användning. Ofta är det väl vad vi tror att andra ska tycka som driver det där. Egentligen kan förstås ingen se om vi har dödat alla bakterierna på vår diskbänk, eller hur varmt vi tvättat kläderna, men kanske är det ett slags förlängning. Ska det vara rent är det bäst att det är extremt rent för säkerhets skull. Second hand har i många kretsar till slut blivit modernt, men annars kan även viljan att köpa nytt istället för att laga och att vilja ha det senaste, ha en del gemensamt med det här fenomenet. Problemet med prydlighet är att vi triggar varandra att upprätthålla en fasad som ökar konsumtionen, kemikalieanvändningen, stressen och minskar den biologiska mångfalden. 

Då menar jag verkligen inte att vi helt ska släppa vare sig hur vi själva eller våra trädgårdar ser ut. Estetik är viktigt för mig. Men det kan göras med måttfullhet och det går att hitta en balans där det mindre prydliga faktiskt är vackrare. Som Pias trädgård. Följ gärna hennes härliga bilder och betraktelser om livet i trädgården på Instagram under namnet @piasgimmickry.

Comments are closed.