Om valet 2018

Om valet 2018

Två tankegångar jag ofta återkommer till kommer från Kevin Anderson och Pär Holmberg. Klimatforskaren och professorn Kevin Anderson inskärper brådskan vi befinner oss i. För att vända utvecklingen mot självförstärkande klimatkatastrofer har vi bara ett tidsfönster på ett fåtal år. Meteorolog och författare Pär Holmgren har skrivit boken med den fantastiska titeln Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligtDetta tänker jag som en krass påminnelse åt oss alla. Vi är alla ansvariga och det minsta vi kan göra är allt vi kan. Snart är det dags för valet 2018 och miljöfrågorna toppar inte direkt den politiska debatten. Tidsfönstret håller på att stängas och vi gör verkligen inte allt vi kan.

Som individer kan vi göra alla miljömässiga rätt och minimera vårt ekologiska fotavtryck. Men om vi samtidigt sitter i baksätet till den stora samhällsbilen som med 100 km/h närmar sig bergväggen – ja, då spelar faktiskt våra ansträngningar mindre roll. Större förändringar behövs parallellt med våra individuella. I valet 2018 kan vi ge samhällsbilen mandat att fortsätta sin dödliga hastighet mot berget, höja farten – eller kanske göra allt som är möjligt för att bromsa in.

Eftersom jag fortfarande är engagerad för Miljöpartiet i Vadstena är jag knappast opartisk gällande partipolitik. Mer objektivt är att se på Naturskyddsföreningens stora enkät om miljö och de olika riksdagspartierna. Naturskyddsföreningen har frågat partierna hur de ställer sig i viktiga miljöfrågor. Men också följt upp hur de verkligen agerat och planerar att agera framåt. Genom detta ges en översiktlig bild av deras förmåga att leda Sverige mot en hållbar – eller ohållbar framtid.

I denna rapport kan främst Vänsterpartiet, men även regeringspartierna Miljöpartiet och Socialdemokraterna, ses som vinnare. De har mest ambitiös miljöpolitik framåt och är de som bäst kunnat hålla sina tidigare löften på miljöområdet. Ett intressant samtal om rapporten förs i podden Skarpt läge. De konstaterar där bland annat hur olika förutsättningar Vänsterpartiet och Miljöpartiet har haft under den senaste mandatperioden. Även om Miljöpartiet lyckats uppfylla färre av sina löften har de påverkat Socialdemokraterna att driva en mera miljöoffensiv politik.

Inte helt oväntat är det Sverigedemokraterna som skulle vara det sämsta valet för miljön. De är enda partiet i riksdagen som sagt nej till Sveriges nya klimatlag och de vill minska landets miljöbudget med flera miljarder kronor per år.

Ibland kan det kännas som att klimat- och miljöfrågorna ställs jämte alla andra politiska frågor. När det egentligen är ointressant med skolpolitik, försvar, sjukvård med mera ifall planeten skenar iväg mot en temperaturökning på 3, 4, 5 eller 6 grader. Frågan om att bromsa bilen innan den når bergväggen borde så att säga vara överordnad frågan om vilken musik som samtidigt spelas i stereon.

Som ett sätt att hantera något av vår egen frustration, men också för att verkligen försöka så frön, har jag och Sofia båda skickat e-brev till alla riksdagspartier. Där har vi uppmanat dem att verkligen ta frågan om klimatet och artutrotningen på allvar. Vi har konstaterat att vi är uppriktigt oroade och vädjat om att de i samband med valet 2018 prioriterar upp dessa frågor. I de artiga och vänliga svar som vi fick är det svårt att utläsa vilka som verkligen vill sätta dessa frågor högst. Däremot hoppas vi partierna kan uppmuntras till modigare klimatledarskap om de ser att många tar dessa frågor på allvar.

För att valet 2018 ska sätta vår gemensamma planets framtid i fokus uppmuntrar vi fler att kontakta partierna på riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Beskriv den oro och frustration du känner inför att de politiska åtgärderna är för små för att minska klimatförändringarna och artutrotningen. Glöm inte heller att själv göra allt du kan för att påverka detta. Mångas ändrade livsstil kan i sig bli en hävstång för tillräckligt modiga politiska beslut.

Comments are closed.