Att anmäla reklam

Att anmäla reklam

Idén att anmäla reklam fick jag från FB-gruppen Jag flyger inte för klimatets skull. Flera har där gjort inlägg om att de har anmält reklam från flygbolag. Tanken har legat och grott ett tag och när jag bokade in i kalendern att jag skulle skriva om det här ämnet blev det till slut av.

Det går inte att anmäla reklam bara för att den marknadsför något som är dåligt för miljön eller driver på klimatförändringarna. Att flygbolag gör reklam för flygresor och biltillverkare för bilar är varken oväntat eller olagligt. Däremot får reklam inte vara vilseledande eller diskriminerande. En del av anmälningarna från personer i FB-gruppen har siktat in sig på när flygbolag gör påståenden om att deras flyg är mer miljövänligt än andra. I vissa fall kan det förstås krävas kunskaper för att förstå vilka sådana påståenden som är vilseledande. Men det kan också finnas sådant som vem som helst kan ana inte stämmer.

Jag prövade att anmäla biltillverkaren Subaru för en kampanj där de påstår sig ge en skattelättnad. Den reklamfilm som visats på TV reagerade jag mot direkt när jag såg den. En röst läser en formell text om införandet av en ny fordonsskatt. Rösten avbryts av en annan som säger att man kan strunta i paragraferna, Subaro står för notan och man kallar det ”skattelättnad med fyrhjulsdrift som standard”. Att det är provocerande att använda stora summor pengar till att motverka politiskt fattade beslut i en demokrati räcker kanske inte för att anmäla reklam. Inte heller att de politiska beslut som motarbetas har till syfte att ge oss alla en bättre miljö. Men att kalla det skattelättnad uppfattar jag som vilseledande. Kommersiella företag beslutar inte över skatter. De kan betala dem åt sina kunder under en period, men det tänker jag snarare är en rabatt.

Reklamombudsmannen har semester till den 13 augusti och sedan är det säkert flera månaders handläggningstid. Subarus kampanj pågår till slutet av augusti. Det handlar alltså inte om någon möjlighet att stoppa just denna kampanj. Stora företag drabbas troligen inte heller särskilt hårt även när de blir fällda. Men att anmäla reklam på det här sättet är att krångla till det lite för verksamheter som är riktigt dåliga för miljö och klimat. I den processen kan också andra människor bli påminda om problematiken. En präst gav i en predikan bilden av grus i maskineriet. Att kasta in småsten kan vara ett sätt att påverka om man har tålamod och får med sig fler. Blir företagen pepprade med anmälningar kan något faktiskt förändras.

Att anmäla reklam är enkelt. Gå in på Reklamombudsmannens hemsida. Där finns ett formulär att fylla i. Ser du reklamen på nätet är det bra att ta en skärmdump som kan bifogas. Anteckna datum och tid om du ser den på TV. Ofta går TV-reklam också att leta upp på nätet så att du kan länka till den. Du behöver kunna beskriva reklamen och ha någon form av dokumentation. Självklart behöver du också kunna förklara på vilket sätt du tycker att den bryter mot reglerna. Så här skrev jag i min anmälan:

Jag reagerar mot att ett kommersiellt företag framställer det som att de kan ge en skattelättnad. Skatter tänker jag bygger på politiska beslut som man har ett visst syfte med. I det här fallet gäller det en ny fordonsskatt som premierar mer miljövänliga bilar. Vilken politik som ska bedrivas väljs ju i Sverige i demokratiska val. Förutom det oetiska i att försöka underminera strävan för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan, uppfattar jag det som vilseledande att kalla det en skattelättnad. Företaget har ju ingen rätt att besluta om skatter, utan ger snarare en rabatt.

Viss reklam ska anmälas till andra instanser, men det framgår av Reklamombudsmannens information och de kan också hänvisa vidare. Ser du någon reklam du tror kan vara värd att anmäla, men inte vill göra det själv, är du välkommen att höra av dig till oss. Om vi hittar en bra grund för anmälan kan vi göra det åt dig.

Comments are closed.