Kinastudien

Kinastudien

Någon gång per år läser jag något som är extra drabbande. Förra året var det Naomi Kleins Det här förändrar allt som var mest omvälvande. I år har det varit T. Colin Campbell och Thomas M. Campbells Kinastudien. Genom organisationen Läkare för framtiden hade jag hört talas om boken en tid och såg verkligen fram emot läsningen. Glädjande nog levde boken också upp till förväntningarna. Grundbudskapet i Kinastudien kan dessutom sägas vara enkelt. Ät en oraffinerad växtbaserad kost.

Vi lider inte precis någon brist på böcker, artiklar och olika experter som uttalar sig om vad vi bör och inte bör äta. Ofta med hänvisning till någon vetenskaplig studie. Vad som gör Kinastudien unik är det överväldigande vetenskapliga underlag som den bygger på. Själva titeln syftar på världens mest omfattande näringsstudie utförd på människor; Kinastudien.

Kinastudien är ett 20-årigt forskningsprojekt (fortfarande pågående) där bland annat underlag från 65 väl spridda län i Kina användes. Från varje län samlades stora mängder data in från hundra vuxna deltagare (hälften män, hälften kvinnor). Studien undersöker samband mellan konsumtion av animalier (inklusive mejeriprodukter) och en lång rad av sjukdomar som är vanliga i västerländska länder. Det handlar om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, MS med flera.

Med ojämförligt stort underlag, hög vetenskaplig kompetens och lång tids forskning är slutsatserna tydliga. De som äter oraffinerad växtbaserad kost (vegansk). Helt, eller i princip helt, samt minskar intaget av processad mat kommer att undgå, reducera risken för eller till och med vända sjukdomsförloppet för de undersökta sjukdomarna. Dessutom behöver du med dessa val inte alls välja mellan hälsa och miljö. Detta sätt att äta är utöver alla hälsomässiga fördelar det allra bästa för klimatet.

Utöver den stora kinastudien innehåller boken en sammanfattning av hundratals vetenskapliga artiklar som påvisar liknande stora samband mellan kost och hälsa. Bland annat slås hål på den kostfluga vi drabbats av idag där mycket protein och lite kolhydrater förespråkas. Tyvärr ger åtminstone en kost med hög andel animaliskt protein, exempelvis från mjölk, en stor risk för cancer.

Med viss skärpa avråder författarna till Kinastudien alltså från kolhydratfattiga dieter med högt protein- och fettinnehåll. De tillåter sig lite raljant att skriva: Man kan också gå ner i vikt av cellgiftsbehandling eller heroinmissbruk, men jag skulle inte rekommendera de metoderna heller.

I USA släpptes Kinastudien redan år 2006 och i svensk översättning kom den ut först 2015. Boken har sålts i över en miljon exemplar och tycks för många öppnat ögonen för de hälsomässiga vinsterna med att äta växtbaserat. Min känsla är tyvärr att Kinastudien här i Sverige ännu inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. En stark rekommendation är alltså att du läser denna omvälvande bok som riskerar att förändra dig.

 

Comments are closed.