Fossilfritt är inte lika med utsläppsfritt

Fossilfritt är inte lika med utsläppsfritt. Bild på fossilt avgasrör.

På sistone har jag flera gånger sett bildekaler av olika slag som talar om att fordonet är 100% fossilfritt. Även om det i en mening säkert är sant är det ganska vilseledande tycker jag. Jag har också återkommande hört bilister kommentera att det inte gör något att de kör mycket bil när de kör fossilfritt. Som om det då inte längre var ett problem. Därför tänkte jag nu försöka skriva ett inlägg om varför fossilfritt inte är lika med utsläppsfritt.

Vi har tidigare skrivit om olika slags bränslen. Det är något av en djungel. Biodrivmedel görs på förnyelsebara råvaror. Exempel är biodiesel som görs av olja som raps- eller palmolja, etanol som produceras genom jäsning av grödor med högt innehåll av socker eller stärkelse och biogas som framställs genom rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller hushållsavfall. HVO görs av fetter, t ex slaktavfall, använd matlagningsolja och rapsolja. De innehåller inte de fossila bränslena råolja, kol eller naturgas. Fossilfria är de alltså.

Detta innebär däremot inte att det inte blir några koldioxidutsläpp när man kör på biodrivmedel. Skillnaden är att det ingår i en kortare livscykel. Naturvårdsverket beskriver det som att förbränning av ved släpper ut den koldioxid som trädet tog upp från atmosfären för bara några år eller decennier sedan. Och att denna ved skulle brytas ned till slut i vilket fall, antingen genom förmultning eller genom skogsbrand. Om man återplanterar kan det alltså sägas ingå i ett naturligt kretslopp.

Men det som släpps ut från bilen när den körs är inte den enda aspekten. Innan bränslet når biltanken har det genomgått en lång process av raffinering och transport. Ytterligare innan dess har råvaran producerats och transporterats. Hur alla dessa delar i produktionen har gått till spelar stor roll för hur pass miljöklokt biobränslet är. Att göra det helt utsläppsfritt är knappast möjligt. Värst blir det kanske när regnskog huggs ned för att odla palmolja att göra bränsle av. Men även att använda svensk skog för att producera bränsle är väldigt problematiskt. För klimatet vore det betydligt bättre att återbeskoga. Alltså att inte tänka att vi planterar ett nytt träd för varje vi hugger ned utan att plantera mycket mer än vi hugger ned så att det blir mer skog.  

När det görs av sopor då? Njae. Även här ingår produktion och transport. Men framför allt är det så att våra sopor faktiskt inte räcker till för att producera bränsle till dagens bilpark. Att producera mer grejer, som vi kan kasta, så att det blir mer sopor, som vi kan göra bränsle på, så att vi kan fortsätta köra bil som nu… Är det någon mer än jag som inte tycker att det låter riktigt hållbart?

Men elbil då? Ja, den är faktiskt utsläppsfri på det sätt många verkar tro att biobränslebilarna är. Där är det stora problemet tillverkningen av batterierna. Och deras innehåll av sällsynta jordartsmetaller. Då kan man ju tro att man ändå kan köra en elbil hur mycket som helst om man väl har en. Men så är det inte heller riktigt. Dels är det avgörande hur elen har producerats. Dels är biltrafiken den största källan till mikroplast i naturen. Detta kommer från däcken och har inte med bränslet att göra. Dessutom är bilismen som sådan orsak till att så stor del av vår värld idag är asfalterad. Att nya och större vägar byggs, att så stora ytor upptas av parkeringsplatser, allt det beror på att bilar tar så stor plats. Och inget av det kan göras utsläppsfritt. Elbilen tar lika mycket plats i anspråk som vilken annan bil som helst.

Hur vi än vänder och vrider på det är det fortfarande bättre att cykla, gå, eller åka kollektivt. Det är dessa färdmedel krutet borde satsas på. Kanske borde man brodera 100% fossilfritt på jackan man promenerar i. Där vore det verkligen sant! På vår lastcykel står ”Fossilfri farkost”. Ingen ännu uppfunnen bil är så fossilfri som den!

Comments are closed.