Förbud mot fossila bränslen

Förbud mot fossila bränslen

I den tid vi lever krävs radikala åtgärder för att klara en begränsning av klimatförändringarna. Nyligen påmindes vi om brådskan med detta i samband med rapporten från IPCC. Patienten jorden behöver omfattande behandling – inte bara ett plåster och en klapp på huvudet. Ett konkret förslag på en behandling som gör skillnad kom i höstas från Naturskyddsföreningen tillsammans med Johan Rockström och organisationen 100% förnybart. I Aftonbladet publicerades debattartikeln ”Vi måste införa förbud mot fossila bränslen”. Förbudet skulle gälla från år 2030 och beslutas under innevarande mandatperiod för att ge de olika aktörerna och civilsamhället nödvändig tid att ställa om.

Ett förbud mot fossila bränslen kan låta långt borta. Men förutom nödvändigheten att snabbt ställa om och minimera våra koldioxidutsläpp så har liknande förslag cirkulerat en tid. I EU föreslås ett förbud mot alla fossilbränsledrivna nya bilar och i Kina går diskussionerna i samma banor. Det förslag om förbud från 2030 som lades fram i debattartikeln har också fått stöd av exempelvis en av de högsta cheferna på IKEA.

Att faktiskt införa ett förbud mot fossila bränslen skulle bli en tydlig markering av frågans allvar. Ska vi göra verklighet av att försöka hålla den globala temperaturökningen väl under 2° C är det inte rimligt med användning av fossila bränslen som skyndar på klimatförändringarna. Det är inte heller rimligt att fortsätta skattesubventioner på många miljarder som gör det billigt med fortsatt miljöskadligt beteende. Med ett slutdatum för fossilt bränsle år 2030 skulle fordonsindustrin och transportsektorn få en tydlighet att förhålla sig till. Motivationen att vidareutveckla tekniska lösningar med elektrifierade transporter och bättre fungerande kollektiva lösningar skulle öka. 

Vi vanliga människor skulle med ett förbud lättare förstå vikten av förändring när en vardaglig klimatskadande aktivitet förbjuds. Kanske ger detta positiva ringar på vattnet som minskar på andra skadliga vanor, utan att de behöver förbjudas. Sveriges uppfodrande löften i Parisavtalet skulle med ett förbud få bättre motsvarighet i konkreta åtgärder. Denna form av kraftfulla omställningsåtgärder inspirerar inte bara inom Sverige utan har också möjlighet att låta oss bli ett globalt föredöme. 

En av Naturskyddsföreningens representanter får i podden Skarpt läge, nummer 6, frågan om landet Sverige verkligen är redo för ett förbud mot fossila bränslen. Svaret blir att vi är mer redo för ett förbud än för de konsekvenser som väntar om vi inte fattar något beslut om förbud. Det vill säga följderna av att fortsätta med nuvarande ytterst långsamma minskning av fossil energi. De kommande förstärkningseffekter som får klimatförändringarna att skena allt mer. Och det extrema vädret blir det nya normala. 

Perspektiv ges också i podden på vilken grad av förändring ett förbud skulle handla om. När freoner förbjöds i våra kylskåp började vi inte gräva ner maten i marken. Istället utvecklades bättre kylskåp. För mycket av transportsektorn finns redan idag fossilfria alternativ. Det blir sannolikt inte möjligt för alla att resa lika mycket som idag eller att ha en egen bil. Men även då vi slutar använda fossil energi kan vi fortsätta att transportera oss. Dessutom på en planet med ett klimat där vi människor kan överleva. Bara en sådan sak.  

Comments are closed.