Cancer och miljö

Cancer och miljoVi känner nog alla någon i vår närhet som drabbats av cancer och enligt Cancerfonden kommer mer än var tredje nu levande svensk att minst en gång drabbas av sjukdomen. Även om allt fler blir botade så förlorar också många kampen mot cancer. En elakartad tumör hindrade min pappa att finnas med under mina tonår och som vuxen har sjukdomens vanlighet blivit plågsamt konkret. Vi vet idag att cancer ofta drabbar blint genom exempelvis ärftliga faktorer men så kallade livsstilsfaktorer har ungefär lika stor betydelse. I följande text om cancer och miljö ska jag försöka resonera kring olika sätt som vi faktiskt kan motverka cancer – och ofta göra vår miljö en tjänst på samma gång.

I flera tidigare inlägg här på hemsidan har vi skrivit om vinsterna med att äta mindre animaliskt, bland annat här. Att vi med vår kost påverkar vår hälsa är ingen hemlighet och det framkommer i allt fler undersökningar hur ett uteslutande av animaliska produkter minskar risken att drabbas av många sjukdomar, däribland cancer. Det är inte lika lätt att påvisa samband mellan oekologisk mat och cancer men däremot återfinns många rester av cancerogena bekämpningsmedel i exempelvis äpplen, citrusfruker och vindruvor som inte är ekologiska. Det finns alltså två enkla åtgärder som både minskar risken för cancer och överutnyttjandet av naturens resurser. Dels att allt mer konsekvent välja ekologiska produkter och dels att allt oftare välja bort animalier.

Vi lämnar för en stund maten och tittar istället på de platser där vi befinner oss den största delen av våra liv; våra hem och arbetsplatser. Ifall våra vardagliga föremål och vår andningsluft innehåller riskfaktorer bör det göra påtaglig skillnad ifall dessa kan elimineras. När det talas om att plastbanta och kemikaliebanta vår vardag minskar vi inte bara exponeringen för hormonstörande ämnen utan också sådant som är cancerogent. Efter att bloggaren Underbara Clara fick uppmätt vilka olika skadliga ämnen som fanns i dammtussarna hemma hos sig skrev hon ett pedagogiskt inlägg om vad du kan göra åt problemet. Det finns nämligen många knep gällande städning, plast, elektronik etcetera som gör vardagen tryggare för dig och dina närmaste.

Första gången jag funderade på att skriva om cancer och miljö var i samband med en blodgivning. Sköterskan som stack mig, berättade att en betydande del av blodet går till olika cancerbehandlingar. Inte för att bekämpa själva sjukdomen men för att ge patienter som genomgår tuffa behandlingar tillskott av röda blodkroppar och trombocyter. Detta var något nytt för mig och det kändes extra bra att lämna blod den gången. Genom att högst fyra gånger per år (för kvinnor tre gånger) avsätta tjugo minuter till blodgivning möjliggör jag alltså inte bara planerade och akuta operationer utan får också cancerpatienter att snabbare återhämta sig. Inget svårt val att medverka till det alltså. Kolla gärna via Geblod.nu var du själv kan göra samma sak. Ett annat lika fysiskt sätt att göra skillnad är genom att anmäla sig till Tobias Registret. Där finns möjlighet att rädda livet på exempelvis någon svårt leukemisjuk person som behöver en stamcellsdonation. Om din DNA-profil matchar den behövandes blir du kontaktad och får möjlighet att göra en avgörande skillnad.

Ju mer jag tänker på cancer och miljö desto fler samband ser jag mellan vårt vårdslösa hanterande av jorden och den kraftiga ökning av cancer som sker. Vår kost är ohållbar både för klimatet och oss själva. Den kemikaliecocktail vi utsätter oss för riskerar vår egen hälsa men skadar också vår omgivande miljö. Den som röker utsätter sig för den enskilt största riskfaktorn för cancer men producerar också miljöskadliga utsläpp och avfall. Som användare av oljedrivna fordon orsakar man som bekant stora koldioxidutsläpp, men luftburna små partiklar från trafiken är dessutom en orsak till många cancerfall. Listan kan göras lång.

Kunskap om samband mellan cancer och miljö kan också vara hoppfullt. Genom att i vår vardag fatta allt mer hållbara val för vår planet minskar vi samtidigt vår egen och kommande generationers risk för cancer.

Comments are closed.