Betydelsen av vardagliga beslut

Betydelsen av vardagliga beslut

Inom hälsa och privatekonomi talas det ofta om betydelsen av vardagliga beslut. Att ta trapporna istället för hissen. Eller att avstå från att köpa en latte på vägen till jobbet. Med tiden gör vardagsmotionen påtaglig skillnad och små dagliga utgifter blir på ett år mycket pengar.

På liknande sätt är det med miljövänliga vardagsval. Kampanjen en köttfri måndag kan tyckas futtig men har gett resultat och ringar på vattnet. Själva är vi vegetarianer och försöker ha minst en vegansk dag per vecka. Vi upplever inte minst att den dagen öppnar ögonen för nya goda smaker. Smaker som det blir lättare att ta med andra dagar också. Låter vi vardagens transporter ske fossilfritt eller med kollektivtrafiken blir skillnaden i klimatavtryck snabbt påtagligt. Tidigare har vi skrivit om olika sätt att mäta sina ekologiska avtryck. Ytterligare ett mätverktyg är Svalna där du enkelt kan modellera med olika vardagsförändringar och se hur mycket skillnad de gör för dina sammanlagda utsläpp.

När jag först tänkte på betydelsen av vardagliga beslut var det ändå inte mat, transporter, konsumtion och liknande som dök upp. Istället var det något mera grundläggande. Vad är det som påverkar vår vardag, vår energi och våra meningsfullhetskänslor mest? Ofta är det vårt förvärvsarbete. Kan vi genom vardagliga beslut skapa en bättre balans mellan arbete och allt annat tror jag många andra vinster följer.

Ett relativt stort beslut som för de flesta skulle bidra till denna balans är valet att arbeta mindre än heltid. Det blir samtidigt något som påtagligt gör andra vardagliga beslut lättare. Mer luft och energi förs in i det dagliga livet. Denna vardag tror jag också blir mera hållbar för individen och planeten.

Istället för stressen, som vid ledighet kräver ett radikalt brytande med vardagen (ofta många flygtimmar bort), öppnas dörren till förnöjsamhet. En förnöjsamhet som hinner se de näraliggande och vardagliga glädjeämnena. Denna glädje belastar samtidigt vårt klimatkonto ytterst blygsamt.

Och med en ökad ro och reflektionstid kan ytterligare positiva spiraler starta. Fler vardagliga beslut fattas som än mer bygger upp förnöjsamheten. Små val som görs ofta får stora konsekvenser.

Comments are closed.