Behövs animalisk gödsel?

Behövs animalisk gödsel? Bild på övervintrad grönkål.

Nyligen ramlade jag in på ett område jag inte visste så mycket om innan och blev väldigt inspirerad. Upprinnelsen var att jag blivit osäker på vad jag skulle svara de som ifrågasätter veganism genom att säga att vi ”ju behöver gödsel”. En nyfunnen vän har länge varit vegan och engagerad i djurrätt, så jag passade på att fråga henne. Då öppnades en värld att fördjupa sej mer i. 

När vi har anlagt nya odlingsytor har vi köpt en del jord och i den kan det mycket väl ha varit iblandad animalisk gödsel. Benmjöl använde vi när vi planterade bärbuskar på kolonin. Men därefter har vi aldrig fyllt på med traditionell gödsel. Kolonilotten har vi haft sedan våren 2010 och där växer det fortfarande bra. När vi började odla där var vi inte ens vegetarianer och något ideologiskt motstånd fanns inte. Det blev mest inte av. Efterhand började vi också tänka alltmer cirkulärt. Kunde vi använda det vi hade omkring oss eller som vi själva kunde förflytta med lastcykel så kändes det bättre än att köpa in någonting i en plastsäck som kanske dessutom transporterats långt. 

Egentligen visste jag alltså att det går bra att odla utan traditionell gödsel. Men gällde det bara i en liten köksträdgård som vår? Gällde det bara i den bördiga östgötska myllan? Stämde det ändå att vi i Sverige behöver ha boskap för att få tillräckligt mycket gödsel för att odla vår mat? Om man skulle tänka att vi i förlängningen borde bli självförsörjande?

Det korta svaret är att det inte behövs, för all näring finns i jorden. Men riktigt spännande och inspirerande blir det när man får några namn och platser att googla vidare på och läsa mer om. Jag ska absolut fördjupa mig mer i detta, men vill dela något av det jag upptäckt redan nu. 

Villands Vånga är uttryckligen en veganträdgård som drivs av Peter Albrecht. Att det är just veganskt är alltså själva grundidén där, men han vill också visa att det går att genomföra som ett slutet kretslopp. Om man inte stör det underjordiska livet med att gräva för mycket finns där bakterier, mikroskopiska djur, mykorrhiza och maskar som samverkar om att skapa god mylla att växa i. Något som flera nämner i dessa sammanhang är att det inte är någon som går och gödslar i t ex en skog. Vilda djur lägger sina högar här och var men det är inte det kretsloppet bygger på. Det är snarare löven som faller till marken, förmultnar och bildar ny jord. 

Häromdagen lyssnade vi på en mycket inspirerande intervju med Simon Irvine i Odlarna. Han har i ungefär 30 år ansvarat för trädgården vid Läckö Slott. När intervjun gjordes 2017 hade han varit vegan i ett och ett halvt år. Men slottsträdgården har han skött utan animaliskt gödsel betydligt längre än så. I början användes hästgödsel som de kunde få nästan gratis från närbelägna gårdar. Men nya regler infördes som gjorde det dyrt. Samtidigt fanns stora ängsytor som tillhörde slottet. Han började tänka mer på hur de skulle kunna cirkulera det material som fanns på platsen. Detta ledde till att man började ta vara på växtmaterialet från ängarna och göra stora komposter. Behovet av animalisk gödsel försvann. Den här trädgården är ett besöksmål samtidigt som den producerar stora mängder grönsaker till slottets restaurang som finns med i White Guide. Större delen av intervjun handlar egentligen om andra aspekter på odling, men även det är mycket intressant. Det verkar vara en klok man som talar. Själv blir jag oerhört sugen på att besöka Läckö slott! 

Åfallet Skogsträdgård är en annan plats som nämns i dessa sammanhang. Just att inspireras av hur en skog fungerar känns igen även från Villands Vånga. I en skogsträdgård har man en stor andel perenna ätbara växter och samplanterar växter i olika höjd så att de gynnar varandra.

Vi återkommer till hur vi själva gör och jag kommer säkert att fördjupa mej mer i detta ämne. Poängen nu är dels att behovet av gödsel inte är ett gångbart argument mot veganism och dels att det är miljömässigt mycket bättre att cirkulera det material som finns på platsen än att köpa in gödsel utifrån. Har du inte boskap på platsen går det utmärkt att använda växtmaterial. Det är också så att det egentligen finns djur i nästan all jord fast så små att vi sällan tänker på dem. Även de mikroskopiska djuren och maskarna gödslar marken. På sätt och viss animaliskt gödsel alltså men ingenting du behöver tänka på att tillsätta!

One thought on “Behövs animalisk gödsel?

  1. […] ett par veckor sedan skrev jag om frågan många veganer får om hur man ska kunna gödsla odlingar om man inte har djur. Nu tänkte jag skriva mer om hur vi […]