Visioner om hållbarhet

visioner-om-hållbarhetNågot som ibland sägs angående hur man motiverar fler att engagera sig för miljön och klimatet är att vi behöver beskriva vad vi skulle vilja se mer av och inte bara vad vi vill bort från. Det behövs visioner om hållbarhet. Gärna i form av personliga berättelser, goda exempel och kreativa uttryck.

Själva har vi så sent som i somras börjat drömma om ett litet hus med en trädgård som skulle vara öppen vissa tider, erbjuda inspiration och visa miljökloka lösningar för odling och boende. Det skulle ligga på bekvämt cykelavstånd från Vadstena centrum, både för att vi själva ska slippa ha bil och för att det inte ska bli ett bilutflyktsmål. Inspirationen kom från Leva Kungslador på Gotland och en variant skulle vara ett hus från dem som är 33 kvm stort. Ett alternativ skulle vara att hitta ett litet torp att renovera. I båda fallen skulle vi drastiskt minska antalet ägodelar för att få plats på en mindre yta, vilket faktiskt bara känns som en spännande utmaning. På taket skulle vi ha solpaneler och leta fram miljöbra lösningar även för andra saker som toalett och avlopp. Trädgården skulle gärna kunna vara lika stor som en normal villaträdgård för att visa hur pass självförsörjande man kan bli på en sådan. En liten plats att sitta och fika på vill vi ha, men annars bara vindlande gångar och odlingar. Fruktträd, bärbuskar, grönsaker, kanske någon sorts nötter, örter, gröngödsling… Någon blomma här och där men allra mest ätbart. I något slags lucka i väggen skulle vi sälja Peters ekologiska surdegsbröd, mitt åkerbrukshantverk och kanske överskott från odlingarna. En stor fördel skulle vara att då kunna visa konkreta lösningar och inte bara beskriva visioner om hållbarhet i ord. Men jag tror också att det inspirerar en del redan nu när vi bara börjat berätta om det som en personlig dröm om framtiden.

När tanken tidigare har dykt upp om att beskriva visioner om hållbarhet, eller hur jag skulle önska att samhället såg ut, har jag tyckt att det känts väldigt svårt att göra på ett bra sätt. Detta trots att jag har lätt för att fantisera och skriva. Med den här personliga drömmen blev det genast lättare. Genom den kan jag beskriva hur vi själva skulle vilja leva och att det ingår i en större samhällsförändring blir en undertext som inte behöver kännas så pådyvlande.

Men även den större berättelsen behövs. Ett gott exempel på sådana visioner om hållbarhet berättas det om i detta Ted Talk om Costa Rica. Efter ett blodigt inbördeskrig på 1940-talet avskaffade landet sitt militärväsende och är fortfarande utan armé. Pengarna har satsats på social och miljömässig hållbarhet och all elektricitet i landet kommer idag från förnyelsebara källor. Nu riktas sökarljuset på transporterna som fortfarande drivs av fossil energi och man satsar på att bli världens första koldioxidneutrala nation. Även stora drömmar, eller om man ska kalla det väldigt visionära visioner, kan vara genomförbara i verkligheten.

Annars kan det absolut vara frustrerande att gång på gång bli nedtagen på jorden. Peter är engagerad i lokalpolitiken och när han berättar om det undrar jag ofta hur han orkar fortsätta komma med ambitiösa förslag när de under processens gång ofta skalas ned till något som mest påminner om den gamla historien där det ”bidde en tumme”. Men om man hade börjat med en tumme hade det kanske inte blivit något alls. Jag kan också bli frustrerad över att allt liksom måste vara så optimistiskt för att gå hem och att så många värjer sig mot sanningen så fort den är obekväm. Men även jag kan behöva se vad jag brinner för och inte bara vad jag kämpar mot. Visioner handlar i hög grad om att peka ut en riktning. Man måste inte tro att det är realistiskt att komma hela vägen fram, men att beskriva hur det ideala tillståndet skulle vara kan motivera en att röra sig åt det hållet så mycket det går.

För en tid sedan skapade jag den textila bilden ovan som hör ihop med dikten här under. Sådana konstnärliga uttryck kan ibland ta sig förbi barriärer där man fastnar i argumentation eller detaljer. Fundera gärna över hur det skulle vara om du finge önska. Beskriv dina visioner om hållbarhet på ditt personliga sätt. Det är säkert olika tilltal som ”träffar” olika personer. Ju fler som får syn på en hållbar vision som berör dem, desto fler kan förhoppningsvis börja röra sig i en rimligare riktning än nu.

Om jag finge önska
skulle det planteras träd
i gräsöknarna.
Kanske Mispel, Gråpäron och Körsbär.
Om jag finge önska
skulle det cyklas på gatorna
och promeneras.
Kanske dansas någon gång
när andan faller på.
Vi skulle odla våra täppor,
byta och dela.
Vi skulle inte längta bort,
eller fylla våra tomrum med pengar.
Om jag finge önska
skulle vi ta första spadtaget nu.
Innan det aldrig mer
blir vinter.

 

 

Comments are closed.