Alternativ till ris

Alternativ till ris

Det var först för något år sedan vi blev uppmärksammade på den negativa miljöpåverkan riset har. Sedan dess har vi utökat vårt användande av olika spännande alternativ till ris.

Ur miljösynpunkt är det största problemet sättet riset odlas på. Under lång tid av odlingen dränks risfälten i vatten vilket skapar syrefattiga miljöer där stora mängder metangas bildas. Metan är en växthusgas som är 20 gånger så kraftfull som koldioxid. I kombination med att det vanligtvis transporteras långa sträckor för att nå våra tallrikar är det inte speciellt långsökt att börja söka efter alternativ till ris. Just i Sverige har vår konsumtion av ris dessvärre ökat med 40% sedan 1990 och idag äter vi 5-6 kilo ris per person och år.

Vad finns det då för bra alternativ till denna praktiska stapelvara med kolhydrater? Näraliggande är att peka på närodlade klassiker som potatis och spannmål. Odlingen orsakar här endast mindre utsläpp av växthusgaser. Däremot är det vanligt att konventionellt odlad potatis är gediget besprutad med bekämpningsmedel. För att gynna din hälsa och potatisens odlingslandskap bör du alltså välja KRAV-märkt. Du slipper då även potatis där energikrävande konstgödsel har använts. Bland spannmålsprodukterna är det vanligt att välja förädlade varianter likt pasta eller couscous. Även om dessa produkter är processade har en portion ris fortfarande högre klimatpåverkan.

För att få ut så mycket som möjligt av smak och näring har vi själva prövat flera sorter av i princip obearbetade spannmålsprodukter. I de flesta matvarubutiker finns numera mathavre och matvete vilket är ett snabbt, närodlat och klimatsmart alternativ till det vanliga riset. Endast 15-20 minuter tar även den nakenhavre vi köper i mera välsorterade butiker. Ibland blötlägger vi även vanligt helt vete, korn eller råg över natten och kokar det sedan 40-60 minuter. Vanligtvis kokar vi då extra mycket när vi ändå håller på. Dessa spannmålsalternativ som odlas på nära håll och vanligen går att köpa ekologiskt är inte bara snälla mot naturen utan när du väljer fullkornsalternativ, likt helt vete, blir även näringsinnehållet oslagbart.

Pröva gärna några olika sorters spannmålsprodukter som alternativ till ris och när du funnit något som fungerar extra bra kanske du till och med kan köpa en hel säck från din närmaste eko-bonde. Detta är garanterat även billigare än extrapriset på farbror Ben´s metanris.