Sparande genom Trine

Sparande genom Trine

Med våra pengar kan vi göra både nytta och skada. Ett osedvanligt positivt exempel på hur vi med ekonomiska resurser gör nytta är Trine. Deras upplägg är att privatpersoner eller företag kan låna ut pengar till solcellsprojekt i Afrika. Pengarna betalas sedan tillbaka, vanligtvis med en bättre ränta än bankerna kan erbjuda.

Själv hörde jag talas om Trine först genom ett par olika poddar. Solcellspodden och Klimatpodden. Deras affärsidé är mycket konkret. Att medverka till att utrota den energifattigdom som gör att drygt en miljard människor idag saknar tillgång till elektricitet. Detta gör Trine genom att investera i solcellsprojekt i utvecklingsländer. Det handlar inte om bistånd utan lån till företagare på plats som installerar solenergi där tillgången på el saknas eller är bristfällig. De som genom Trine deltar i investeringarna får under projektets gång utbetalningar fram till dess att hela lånebeloppet är återbetalt. Vanligtvis även med 5-7% ränta. Eftersom det handlar om investeringar finns alltid risker och garanterad återbetalning kan inte ges men samtidigt beskriver de hur ingen investerarare än så länge förlorat sina pengar.

På de platser som saknar elektricitet kommer belysning och energi ofta från fotogenlampor eller dieselaggregat istället. Kan detta ersättas med ren energi från solceller är det inte bara klimatet som vinner. Personerna som lever i hus med fotogenbelysning utsätts för samma hälsorisker som om de skulle rökt två paket cigaretter per dag. Dessutom är fotogenet ett dyrt bränsle och familjerna kan få pengar till annat – när de betalar mindre för sin energi genom solelen.

Sam Manaberi, är en av grundarna av Trine, och den som intervjuas i ovan nämnda poddar. Han beskriver hur företaget ska ge en trefaldig vinst. Ekonomisk för investeraren, för människan som tidigaret saknat ren el och för planeten. Detta liknar tankarna om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vilket borde vara det självklara i alla verksamheter men fortfarande ses som ovanligt.

För vår del prövade vi att investera genom Trine första gången när vårt eget företag, Bättre värld AB, fick Miljöpartiet i Vadstenas årliga miljöpris. Prissumman på tusen kronor kunde i ett solcellsprojekt i Zambia reducera 2 ton koldioxid samtidigt som inomhusmiljön för familjerna i Zambia blev betydligt hälsosammare.

Genom Trine går det också att ge presentkort på investeringar. Dessa presentkort kan köpas från 25€. Nyss gjorde jag det till en systerson som fyllde 25 år. Det går att välja vilket projekt gåvan ska gå till och mottagaren får sedan ett gåvobevis via e-post eller på papper. Riktigt trevlig present till någon du vill uppvakta på ett extra meningsfullt sätt.

Det finns en hel del att utforska på www.jointrine.com så pröva gärna att låta lite av dina pengar göra verklig nytta; för planeten, andra människor och din egen ekonomiska avkastning.

 

Comments are closed.