Skörda gräs – få mer nytta av din gräsmatta

Skörda gräsTills nyligen har jag haft en lite avog inställning till gräsmattor. De är ofta biologiska öknar där ytan bättre kunde användas för odling eller som blommande ängsliknande ytor. I samband med att vi börjat driva Dahlströmska gården rum och frukost har vi även börjat sköta tillhörande gräsmattor där. Detta har lett till en delvis ändrad inställning för mig. Rikedomen som gräsklippet ger har gjort mig mer försonande. Och numera tänker jag ofta att det är dags att skörda gräs istället för att gräset behöver klippas igen.

Vi har en smidig eldriven gräsklippare där gräset samlas upp i en behållare. Vid en vanlig klippning kan jag skörda gräs så att det fyller flera stora sopsäckar. Detta är ett både efterlängtat och välgörande material på våra odlingar. Sedan ett par år praktiserar vi allt mer täckodling på vår koloni. Nu har vi plötsligt tillgång till eget nyskördat gräs. Gräsklipp som ger näring och jordförbättring samtidigt som det skyddar mot uttorkning och ogräs.

I det gamla jordbrukssamhället sades att ängen var åkerns moder. Då var det djuren som åt av ängens näringsrika grönska för att sedan ge gödsel som berikade åkrarna. På liknande sätt skulle vi idag kunna ta tillvara de gräsmattor som upptar stora ytor. Om vi använder möjligheten att skörda gräs, kan gräsmattorna också få ett större ekologiskt värde. När jorden täcks av exempelvis gräsklipp gynnas jordens alla nyttiga mikroorganismer och daggmaskar. Jorden blir friskare och det vi odlar i jorden får lättare att klara sig bra.

Under sommaren är det många som klipper sin gräsmatta omkring en gång i veckan. Tyvärr är det inte ovanligt att gräsklippet ses som avfall som behöver köras iväg. Ses det istället som en resurs kan det strös ut med ett nytt lager efter varje klippning. Jorden tillförs då kontinuerligt näring och gödsling av annat slag blir mindre nödvändigt. Genom att på så sätt ta för vana att skörda gräs sparas tid och pengar. Samtidigt förbättras din odlingsjord på ett hållbart sätt.

Comments are closed.