Signalvärde

Signalvärde

Härom veckan gick jag en väg jag inte gått på ett tag. Den hade gjorts om som en del av en större förändring av en vägsträcka. Cykel- och gångbanan var nu lika bred som bilvägen. Tanken som slog mig var att detta har ett signalvärde.

Ordet signalpolitik är negativt laddat. Det är att lägga förslag som inte adresserar verkliga problem, men signalerar att man tar tag i något man tror väljarna oroar sig över. Som att vilja förbjuda heltäckande slöja av en typ ytterst få har i Sverige. 

Men all politik sänder signaler. Ja, egentligen allt beteende. Och signalerar politiken att de verkliga problemen tas på allvar kan det bli ett slags nudging i rätt riktning. Att signalera att cyklister och gångare är lika viktiga som bilister är bra. Med tanke på att vårt samhälle i hög grad är byggt för bilism kan det t o m vara ganska radikalt. Om bilister känner sig undanskuffade handlar nog det om att man blivit blind för hur gynnad man varit. Klimatförändringarna är ett verkligt hot och bilnormen bidrar till problemet.

Flygskatten som infördes i Sverige var så pass låg att knappast särskilt många valde bort flyget för att det blivit för dyrt. Men den hade ett signalvärde och det är inte att förakta. Den var ett erkännande av att flyget är ett problem som behöver minska. Politik kan sända signaler om vad som är önskvärt och inte önskvärt. Det påverkar oss fast vi kanske inte alltid är medvetna om det. En anledning till att inte fler engagerar sig i klimatfrågan tror jag är att den inte behandlas som den allvarliga kris den är. Signalen är inte akut fara varken från media eller politiker.

Vi själva sänder också signaler hela tiden, både medvetet och omedvetet. Våra kläder och frisyrer, hur vi rör oss och talar, allt sänder signaler. Inte minst om vilka vi vill vara eller vilken grupp vi vill tillhöra. Goda val i vardagen kan ha ett större signalvärde än du kanske inser. Vad du lägger upp på rullbandet i mataffären, att du packar i en tygkasse, att du kommer till mötet, jobbet, eller kvällsaktiviteten på cykel, att du beställer vegetariskt på restaurangen, eller har med vegetarisk matlåda till jobbet. Andra ser sådant utan att du behöver göra en så stor poäng av det och det kan absolut väcka funderingar kring de egna vardagsvalen.

Kanske kan det kännas trösterikt när du inte orkar diskutera, eller inte är en så utåtriktad person. Dina handlingar har ett signalvärde även utan ord. Kanske kan tanken på signalvärde också motivera till bättre vardagsval. Den onödiga bilresan, eller den splitter nya mobiltelefonen sänder en signal. Matsäck i en vaxad tygpåse och att komma till fots en helt annan. Vilka signaler vill du sända?

Till politikerna sänder vi den viktigaste signalen på valdagen, men även annars försöker de fånga upp vad folk tycker. Ibland känner jag mig trött på manifestationer och tycker att det finns så mycket konkret att göra. Men manifestationer har ett signalvärde och politikerna behöver känna att de har mandat att lägga de radikala förslag som kommer att krävas i klimatfrågan. Vi behöver visa att vi är oroade över detta mycket verkliga hot. Det finns ett ömsesidigt beroende. Politikerna behöver få folkets signal om att klimatet är viktigt för oss och de behöver sända signalen att det tas på allvar.

Comments are closed.