Medborgarförslag och politiskt engagemang

MedborgarförslagIbland prövar jag mer eller mindre okända saker, med en blandning av nyfikenhet och känsla av att det kan vara utvecklande. För några år sedan blev jag påmind om möjligheten till medborgarförslag och bestämde mig för att testa. Utan att ha speciellt höga förväntningar skrev jag samman två medborgarförslag – ett om solceller på kommunens byggnader och ett annat om trädplantering på ett ödsligt torg. Glädjande nog togs förslagen på allvar och även om fler faktorer än mina förslag spelade in så kvarstår faktum att stora delar av idéerna genomfördes.

För min del ledde mina medborgarförslag också vidare till kontakt med ortens lokala miljöparti där jag valde att engagera mig. Efter det har jag också från ”andra sidan”, som förtroendevald, sett hur effektiva medborgarförslag kan vara ibland. Själva grunden i medborgarförslag är att öka det demokratiska inflytandet. Som boende i en kommun har du möjlighet att komma med förslag till de lokala politikerna gällande frågor som de har mandat att besluta om. Detta kan handla om allt från vegetarisk mat i skolan och cykelvägar, till byggande av en bowlinghall. Den som skickar in förslaget kan själv välja att presentera det i samband med kommunfullmäktiges sammanträde men behöver inte detta. Ifall förslaget berör frågor inom kommunens ansvarsområde skickas det vidare för beredning och beslut i lämplig nämnd eller i kommunstyrelsen.

Möjligheten att lämna medborgarförslag infördes 2002 och även om kommunen inte är tvingad att erbjuda denna möjlighet så finns den (eller snarlik möjlighet) i de flesta kommuner och även vissa landsting/regioner idag. Saknas möjligheten just där du bor kan du föreslå de folkvalda att det införs, men också vända dig direkt till lämpliga politiker med dina förslag. Är det ett klokt förslag med bra underlag är chansen god att frågan kan komma upp på det politiska bordet genom en motion från något parti. De flesta som arbetar mer eller mindre ideellt som fritidspolitiker uppskattar helt enkelt synpunkter från dem som är mest berörda och engagerade i de olika sakfrågorna.

För egen del ledde som sagt det lyckosamma försöket till påverkan genom medborgarförslag också till ett politiskt engagemang som jag är glad att ha gått in i. Samtidigt är jag medveten om att detta inte är för alla. En del trivs bättre med engagemang i föreningslivet, bland kompisarna, på sociala medier eller på annat sätt. Men också de som spontant ryggar för politiskt engagemang kan ha mycket att hämta där. Min egen känsla är nog att det både kan vara lättare och svårare än jag föreställde mig; lätt att kunna lyfta upp frågor som man vill driva men svårt med tröttsam prestige och långtråkiga möten. Både när det gäller medborgarförslag och politiskt engagemang är det då bra att påminna sig om att många frågor som berör vår miljö är kopplade till lokala beslut. Genom att själv försöka påverka i en hållbar riktning blir det förhoppningsvis en positiv skillnad. Dessutom tror jag denna sorts konkreta engagemang kan vara ett konstruktivt sätt att hantera olika former av klimatångest.

Om din kommun erbjuder medborgarförslag finns det troligen information om det på kommunens hemsida, ungefär som här. Börja gärna fundera redan idag på vilka hållbara idéer som kan vara till nytta där du bor. Kanske kan du inspireras och hämta faktaunderlag från tidigare tips här på Bättre värld. Pröva sedan vilken effekt just ditt medborgarförslag kan få.

Comments are closed.