Hållbarhet på riktigt

Hållbarhet på riktigtHållbarhet har blivit något av ett modeord. Det är förstås bra att det uppmärksammas, men leder lätt till att det blir tömt på sitt ursprungliga innehåll. Att det blir mer tandlöst än det var tänkt. Med detta inlägg vill vi belysa skillnaden och lyfta fram hållbarhet på riktigt – bortom trenderna.

Härom dagen var vi på en träff för besöksnäringen här i staden. Aktörer som på olika sätt arbetar för att lyfta Östergötland och Vadstena som turistmål talade. Hållbarhet är ett uttalat mål, men vi verkar inte mena samma sak med det ordet. Att ekonomisk och social hållbarhet kan ingå är en sak, men här blir det tydligt att det egentligen är ekonomisk hållbarhet man fokuserar på och att det i princip är en omskrivning för tillväxt. ”Ja, att byta glödlampor är väl bra, men ni ska ju leva på det också.” Från det perspektivet är det rimligt att öka antalet parkeringsplatser för att statistiken visar att de flesta vill komma med bil. Med hållbarhet på riktigt i fokus är det mer rimligt att satsa på att göra det lättare att komma till staden kollektivt. Alla satsningar på cykelleder och vandring (som också görs inte minst tack vare Pilgrimscentrum) är välkomna.

I grunden handlar ordet hållbarhet om att något ska kunna fortsätta vara i bruk länge. En hållbar stol kan användas i generationer utan att braka ihop. Hur lång tid vi ser som rimlig är olika för olika saker. Stolar längre än strumpor till exempel. Inom varje kategori kan det också vara kopplat till sådant som kvalitet och pris.

I överförd mening som hållbar livsstil och hållbar utveckling handlar det om sätt att leva och verka som kan fortsätta utan att miljön brakar ihop. Då är allt som bidrar till att den globala uppvärmningen överstiger 2° ohållbart. Ökad bilism är då till exempel inte möjlig. Faktiskt inte ens om alla är elbilar. Den ekonomiska hållbarheten kan då inte bygga på ökad bilism, liksom inte heller på ökat flyg, eller ökad konsumtion. Vad som är ekonomisk hållbarhet måste kanske till och med definieras om. Det kan inte vara ständigt ökad tillväxt. Vi måste börja värdera andra saker än pengar, som tid och ren luft, för att nå hållbarhet på riktigt.

Social hållbarhet ligger mer i förgrunden för oss än ekonomisk. Det är en mycket större fråga än till exempel kollektivavtal. Höjer man blicken handlar det om global rättvisa och minskade klyftor i samhället. Där människor ser och bryr sig om varandra är risken för konflikt och kollaps mycket mindre. Misslyckas vi med att hejda klimatförändringarna är det sådana samhällen som kan fortleva utan att braka samman även när de drastiskt förändras.

Den ekonomiska hållbarheten i detta perspektiv måste handla om att var och en får vad den behöver. Till skillnad från att en del har det man begär och råd att unna sig ohållbara nöjen medan andra inte har mat eller medicin.

På den träff vi var på nämndes att hållbarhet är ett säljargument. Var uppmärksam på när det bara är det det är! Hållbarhet på riktigt är helt avgörande för en värdig framtid. Hållbarhet som modeord är knappast viktigt alls.

Comments are closed.