Fröbyte genom föreningen Sesam

Fröbyte genom föreningen Sesam. Bild på säck med frön.

Ett område inom odling vi inte har kommit så långt med, men är intresserade av, är att ta egna fröer. Att göra det ökar graden av självförsörjning, men öppnar också möjligheten till fröbyte med andra odlare. Detta görs mycket enklare genom föreningen Sesam.

Vi gick med i föreningen för några år sedan och får sedan dess en diger frökatalog. De fröer som erbjuds där har inte odlats fram i kommersiellt syfte. Ofta har de odlats av privatpersoner som vi, som får ett litet överskott av vissa fröer. Tanken är att man byter fröer med varandra och får en ökad mångfald. I början hade vi själva ingenting att erbjuda, men ett stort antal frösorter kan man be att få ändå. Så småningom blev vi lite bättre på att ta egna fröer så att vi har något att erbjuda. Fokus är på mångfald och fröbyte så det behöver inte vara ovanliga eller gamla sorter. Men möjligheten att få tag på sådana sorter ökar påtagligt om man är med i föreningen och deltar i fröbyte. Någon gång har någon haft ett ärende till Vadstena och hämtat i butiken, men annars sker bytena via posten. Även sådant som sättpotatis och lökväxter finns.

Som medlem i föreningen får du även en inspirerande tidning om odling. Ofta finns det med initierade presentationer av extra odlingsvärda eller på annat vis intressanta sorter. Det kan också vara fördjupande reportage och inbjudan till kurser eller lokala träffar med fröbyten.

Föreningen Sesam har också en fröbank med ett fröregister. Där finns en skråorganisation med vad som kallas åldermän och gesäller. Varje växtslag motsvaras av ett skrå som leds av en ålderman. Gesällerna provodlar och förökar fröer som åldermannen i skrået valt ut. Det är alltså en mer kontrollerad och organiserad förökning och bevarande av fröer. Man behöver inte vara professionell för att bli gesäll, men det ingår ofta någon typ av prov. Så långt har vi inte kommit ännu. Kanske behöver man ha tillgång till lite mer mark än vi har. 

Inte heller i fröbanken är det bara äldre sorter. Det är mångfalden som betraktas som det viktigaste. Däremot prioriteras äldre sorter i den organiserade förökningen eftersom det kanske bara är inom Sesam dessa sorter finns och man vill gärna bevara dem.

Självklart kan man byta fröer med vänner, kolonilottsgrannar, eller andra odlingsintresserade i närheten. Det ger ytterligare en dimension när man har ett ansikte på personen man fått fröerna från och kan tänka på dem när växten tittar fram ur jorden. Men det ena utesluter inte det andra och föreningen Sesam ger tillgång till ett mycket större urval fröer än de flesta har där de bor. Gå gärna med och börja byta du med!

Comments are closed.