Behövs det fler parkeringsplatser?

Behövs det fler parkeringsplatser? Bild på Rådhustorget i Vadstena.

Vi bor i en sommarstad. En period varje år är det väldigt mycket turister här. Både långväga besökare och sådana som gör dagsutflykter hit från relativt närbelägna orter. En mycket stor andel kommer med bil. Trots att det är en så liten stad att vi tycker att allt är inom cykelavstånd är det också många Vadstenabor som tar bilen inom staden. Vissa dagar har vi förstått att det blir svårt att hitta parkeringsplats. Då och då höjs därför röster om att det behövs fler parkeringsplatser. Men är det rätt väg att gå?

På sistone har jag pratat mycket med Linda Staaf på Woods & Water om hållbar turism. Hon lyfter ofta den sociala hållbarheten, en fråga vi tidigare tänkt väldigt lite på. Det kan bli för många besökare på en plats. Så att platsen tar skada eller att turismen blir ett problem för de bofasta. Linda arbetar mycket på Omberg. Där upplever flera näringsidkare att det vissa perioder är för mycket folk. Ett dilemma är just parkeringsplatserna. Det finns en rejält tilltagen parkeringsplats på Omberg och en del mindre. Själva har vi oftast varit där vår eller höst och då har det aldrig varit några problem att få plats. Men på sommaren kan det vara fullt och då ställer sig folk intill den smala vägen eller på en bondes åker. Är lösningen fler parkeringsplatser? Befriande nog verkar näringsidkarna där inte tycka det. 

Till Omberg kommer man för friluftsliv och naturupplevelse. Då är det inte rimligt att offra natur på parkeringsplatser. Kanske skulle det först bara leda till att ännu fler kommer med bil. Liksom utbyggda vägar leder till mer trafik. Men i förlängningen blir det dessutom ingenting kvar av själva anledningen att komma dit. Och då har vi ännu inte kommit in på koldioxidutsläpp och förlust av biologisk mångfald. Turistföretagen försöker istället verka för att sprida ut besöken mer över säsongen. Man satsar också på bokningsbara aktiviteter som kan bli fullbokade. Egentligen borde man kunna se det som att en full parkeringsplats är som när ett hotell är fullbokat eller det inte finns fler biljetter till en konsert.

Jag dristade mig någon gång att säga till en klagande Vadstenabo att om alla som kan gå eller cykla faktiskt gör det så skulle parkeringsplatserna räcka. Detta när rörelsehindrade och gamla ännu en gång lyftes som argument för fler parkeringsplatser. Omsorgen om dessa brukar inte vara utgångspunkten, misstänker jag, utan ens egen bekvämlighet. Bilismen måste minska om vi ska ha en rimlig chans att hålla klimatförändringarna på en hanterbar nivå. Fler parkeringsplatser uppmuntrar till fler bilister. Även Vadstena som besöksmål skulle ta skada om rösterna för fler parkeringsplatser fick genomslag. Här är det mer kultur och historia än natur, men också en stillhet och ro, som verkligen inte vinner på ökad bilism. Sommarens onsdagskvällar bjuder på nostalgi i form av stora samlingar av gamla bilar. Men för övrigt tar även känslan av historiens vingslag skada av fler parkeringsplatser. 

Det är på gång att Rådhustorget här i staden ska byggas om. Ett antal arkitektkontor har tävlat om uppdraget. Inför detta samlades synpunkter in från Vadstenaborna. Vad för slags torg vill vi ha? Idag upptas en stor del av ytan av just parkeringsplatser. Glädjande nog ville en stor majoritet bli av med parkeringsplatserna på torget. I det beslutade förslaget ingår inte heller några sådana. Kanske är det en signal om att även när höga röster ropar att det blir problem för turisterna, affärsinnehavarna, de gamla… så trivs de flesta bättre med att flanera utan bilar. Visby innerstad är ett exempel på ett ganska stort område där det är förbud mot obehörig trafik när det är som mest folk. Alla som besökt staden på sommaren vet att det är fullt av promenerande människor. Som besöker caféer och restauranger och har tid att titta in i butikerna. Turistnäringen har inte tagit skada. Snarare är det så att den för Gotlandsbornas skull nog borde begränsas mer. 

Någon gång i veckan brukar vi cykla till ett utegym. Vi passerar då ett område där det byggs nya bostäder varav många är små radhus. Jag reagerar varje gång över att en mycket stor del av ytan framför husen upptas av varsin asfalterad parkeringsplats. Kanske har de en trädgårdsplätt på baksidan, men ändå. Bygger vi alltså fortfarande bostäder på det sättet? Utifrån att alla har egen bil. Jag inser att de flesta faktiskt har det och den ska stå någonstans. Men en gemensam parkeringsyta hade varit mer flexibel och sänt andra signaler. Att i området ordna en bilpool hade varit ännu bättre! Vallastaden i Linköping är ett exempel på ett bostadsområde som tvärtom har byggts för att uppmuntra cykling. Visserligen en betydligt större stad med bättre kollektivtrafik, men även här i Vadstena skulle faktiskt många kunna leva väl utan bil. Och det skulle behöva uppmuntras. 

Bilismen måste minska för klimatets skull. Då är det inte rimligt att bygga städer eller besöksmål för fler bilister. Ibland behöver man våga sätta gränser. Är det fullt på de parkeringsplatser vi har så får det inte plats fler bilar. Jag förstår att resonemanget behöver modifieras. Om någon har köpt konsertbiljetter och bokat boende är det inte rimligt att de ska behöva vända hem för att bilen inte får plats. Handikapparkering behöver förstås finnas även där det i övrigt är bilförbud. Men i grunden behöver vi röra oss åt det hållet. Något du själv kan göra är att välja bort bilen så ofta det går. Efterfrågas din åsikt som medborgare i din kommun kan du tala om att du hellre ser ängsliknande ytor, träd, parker, planteringar, eller bostäder, än parkeringsplatser. Kommer diskussionen upp på fikarasten kan du beskriva fördelarna med en stadsplanering som utgår från att det är cyklister och gångtrafikanter som behöver bli fler. Sedan är det här en fråga där det krävs modiga politiska beslut. Då är det viktigaste du kan göra att rösta för politiker som vill fatta sådana.

Comments are closed.