Vinterså spenat

vinterså spenatUnder flera år har vi mer eller mindre misslyckats med vår spenatodling. Spenaten har ofta kommit upp fint – men sedan allt för fort gått i blom och blivit angripen av skadedjur. Med inspiration från den trevliga odlingspodden Två odlare emellan (avsnitt 8) prövade vi i år att så spenaten redan den 2e mars. Att på detta sätt vinterså spenat visade sig vara en framgångsfaktor. Spenaten kom upp så fort solljuset tillät och vi kunde skörda rekordtidig spenat.

Detta år hoppade vi över att så spenaten när det vanligen rekommenderas; när jorden reder sig (alltså när jorden inte fastnar så mycket på spaden). För oss har detta varit någon gång i april/maj. Efter den första sådden i början av mars lät vi vinterså spenat en gång till, ett par veckor in i mars, för att sprida ut skördetiden (och riskerna). Denna tidigt sådda spenat gav friska blad att skörda under större delen av sommaren. Framåt augusti gick den slutligen i blom. Efter detta passade det bra att så nya spenatomgångar med frön från vår vintersådda spenat. Och även nu, i mitten av november, har jag kunnat fortsätta skörda krispiga blad från spenaten som såddes i månadsskiftet augusti/september. Jag vet inte hur mycket av frost bladen på denna tåliga vitaminbomb tål men de tillfällen med minusgrader vi haft än så länge verkar inte stört den speciellt mycket.

Genom att vinterså spenat går det alltså att undvika vad den tåliga spenaten har svårt för. Ljuset under långa sommardagar. Själva tycker vi numera det verkar fungera bäst att så spenaten i princip alla tider på året utom när det brukar rekommenderas. Dels riktigt tidigt på året samt i slutet av sommaren/början av hösten. Eftersom spenatens frö tål att frysas ner bör det även kunna sås under senhösten/början av vintern. Fröet överlever i jorden och ruttnar inte (likt exempelvis för tidigt satta bönor). Spenatfröet känner sedan på sig när förhållandena är optimala. Ljuset väcker det tidigt på våren efter att det legat i dvala under vintern.

Detta har vi alltså inte prövat ännu men troligen prövar jag under de närmaste veckorna att peta ner någon rad spenat i jorden, på friland. Sedan blir det nog för säkerhets skull även ytterligare en rad i februari/mars ungefär. Pröva gärna själv att vinterså spenat. För säkrare skörd och arbetsbesparing senare på säsongen när det är fullt upp med andra odlingsprojekt. Lycka till!

Comments are closed.