Miljövänliga stearinljus

Miljövänliga stearinljus

Nu när hösten har gjort sitt definitiva intåg ser många av oss fram mot att tända levande ljus. Att på detta vis skapa god atmosfär och kanske till och med öka livskvaliteten är knappast något fel. Däremot har det stor betydelse både för vår egen hälsa och för miljön som helhet vilken sorts ljus vi väljer. Rena stearinljus är oftast också miljövänliga stearinljus men inte alltid.

Sedan några år tillbaka har vi varit medvetna om att paraffinbaserade ljus bör undvikas eftersom de består av fossil olja. Därför har vi valt ljus med 100% stearin. I samband med lite grävande i frågan förstod jag (Peter) snart att saken var aningen mer komplicerad och att valet av ljus har fler fallgropar. Framför allt hade jag en mycket vag uppfattning om hur stearinet egentligen tillverkades. Det visade sig att denna kunde ha antingen animaliskt eller vegetabiliskt ursprung – och ibland en blandning av dessa två. Är stearinet av animaliskt ursprung består det av djurfett. Djurfettet kommer från slakteriavfall och är alltså en produkt som annars skulle kasseras. Ursprunget är förstås problematiskt för en vegan men för egen del ser jag det i grunden som resursklokt att ta vara på möjligheten att göra något bra av en produkt som annars skulle gå till spillo.

Det problematiska med stearinljus, som vi ser det, är istället de som har vegetabiliskt ursprung eftersom detta vanligtvis innebär palmolja. Vi har tidigare skrivit om palmoljans massiva påverkan på stora naturområden och att till synes miljökloka ljus av 100% stearin kan vara del av regnskogens ödeläggelse skär faktiskt i hjärtat. Nu är problemet lyckligtvis inte okänt för dem som tillverkar och säljer stearinljus. Coop använder exempelvis i sina kronljus palmolja från certifierade odlingar och Liljeholmens ljus använder sedan juli 2014 endast animaliska råvaror till sina stearinljus. Liljeholmens meddelar i e-postkontakt att de dessutom håller på och testar vekar i ekologisk bomull till sina ljus, men det är ännu oklart hur dessa försök kommer att falla ut. För konsumenten underlättar det att hålla utkik efter Svanenmärkta stearinljus som garanterat ska vara miljövänliga stearinljus och som bara baseras på animaliska produkter.

Vi vill egentligen se en kraftig minskning av djurprodukter i maten. Samtidigt är det nog naivt att tro att en brist på slakteriavfall för stearinframställning skulle uppstå under den närmaste framtiden. Processen när djurfettet behandlas för att bli stearin verkar inte heller problematisk. Den beskrivs som att man under hög temperatur och lågt tryck sönderdelar fettet med hjälp av vatten – så kallad hydrolys. För mig låter detta som ett vettigt användande av en produkt som här får ”ett andra liv”.

Ifall ljus av stearin kan innehålla fallgropar i form av palmolja är det enklare med de vanligare ljusen av paraffin. Dessa bör nämligen konsekvent undvikas. Står det inget på förpackningen om vad ljuset består av är det troligen paraffin eftersom detta är billigare än stearin. Paraffin framställs av fossil olja och är ofta en restprodukt från oljeindustrin. Utsläppen från svenskarnas årliga eldande av paraffinbaserade ljus motsvarade redan år 2010 koldioxidutsläppen från 15000 bilar. Utsläpp av klimatbelastande koldioxid är alltså ett problem men paraffinljusen har dessutom visat sig avge ämnen kopplade till astma och cancer.

Vid höst och vintermys med levande ljus finns alltså flera anledningar att tänka på vad ljusen består av. För den som undviker animaliska produkter finns ljus av exempelvis sojavax eller rapsDet finns också de som gör egna ljus av valfri vegetabilisk olja och tomma värmeljuskoppar. Detta har vi själva inte vågat oss på och försiktighet rekommenderas för den som vill försöka. Något vi ganska ofta använder är däremot ljus av bivax. Dessa doftar fantastiskt och bidrar dessutom indirekt till fler livsnödvändiga pollinerare – vars situation vi skrev om här. Man behöver bara tänka på att de rinner mycket mer än stearinljus. Vi brukar sticka ned dem i sand.

När det gäller värmeljuskoppen vet du väl förresten att den lilla vekehållaren ska lossas och läggas separat i metallåtervinningen. Detta för att vekehållaren av stål ska kunna separeras, med hjälp av magneter från koppen som är av aluminium.

Hoppas du får det fint i höstrusket med levande ljus – som med rätt val också kan värma samvetet.

Comments are closed.