Kalla vintrar och jetströmmar

Kalla vintrar och jetströmmarÅrets sommar (2018) påminde många om klimatförändringarna även om de flesta ändå inte skred till verket med sin egen omställning. Extrem torka och värme är lätt att koppla till global uppvärmning. Men årets vinter var samtidigt kall och lång och då himlar en del med ögonen och undrar hur det nu var med den där uppvärmningen. Det första man ska tänka på i det läget är att klimatförändringarna handlar om globala medeltemperaturer – inte om vädret i Sverige ett visst år. Det andra, som vi tänkte ta upp den här veckan, är jetströmmar.

Jetströmmar är kraftiga vindar i långa stråk kring jorden i västlig riktning. De finns på mycket hög höjd och är ett slags gräns mellan kall nordlig och varm sydlig luft. Temperaturskillnaderna mellan ekvatorn och polerna håller dem igång. Jetströmmarna varierar naturligt, men det finns också väl väl underbyggda teorier om att de påverkas av klimatförändringarna. Då handlar det om att medeltemperaturen på Arktis höjts snabbare än vid ekvatorn och därmed gjort skillnaden dem emellan mindre. Jetströmmen försvagas då och får en mer vågig form. När den nordliga jetströmmen böjs ned i en båge söder om t ex Sverige får vi ned mer kall luft från Arktis. Det blir som att gränsen för den kalla luften förflyttas söderut. Försvagade jetströmmar orsakar också fastlåsningar som gör att ett visst väderläge kan ligga kvar längre än normalt. På det sättet kan man förklara att även en extra lång och kall vinter kan hänga samman med klimatförändringarna.

Vi är inga experter på det här området. Precis hur jetströmmar fungerar kan vi inte förklara, men lutar oss mot att många experter har de här teorierna. För mig var det något jag undrat över som föll på plats när jag läste om detta. Jag förstår tillräckligt mycket för att se poängen. Ställs man inför bombsäkra förnekare som använder förlöjligande i sin ”argumentation” kan det vara skönt att det finns förklaringar även till mer oväntade effekter som kalla vintrar. Här finns en mycket intressant om än inte så uppmuntrande artikel i The Guardian. Om du scrollar ned en bit finns en enkel skiss som visar försvagade jetströmmar jämfört med normala.

Comments are closed.