Vi vill gärna på flera sätt sprida budskapet om hur viktiga miljöfrågorna är och inspirera till ett fördjupat engagemang. Ofta upplever vi att gemensamma upplevelser, personliga betraktelser och gestaltande med flera uttryckssätt når längre in än ren information. Men även traditionella föreläsningar har sin plats.

Kjell Silverwitt väntar med gitarren, medan Sofia håller en betraktelse. Göran Rydh har tagit bilden.

Ett evenemang vi själva är stolta över att ha fött fram och arrangerat i samarbete med flera andra var det vi kallade Myllrande liv. Det inleddes med ett panelsamtal om Naturens Rättigheter. Därefter ledde Pilgrimscentrum oss på en liten vandring längs Vätterns strand. Vi hade bett några personer gestalta eld, jord, luft och vatten i betraktelser, sång och musik på bl a såg och nyckelharpa. Dessa mötte vi längs vägen. På Saxtorp, precis intill sjön hade vi en friluftsandakt med egna betraktelser varvade med stämningsgivande gitarrmusik.

Betraktelser varvade med musik har vi haft vid flera tidigare tillfällen också i Vätternkyrkan här i Vadstena och i Missionskyrkan i Skärblacka. Föreläst har vi gjort på biblioteket och ska snart medverka på föreläsningsföreningen.

Det här är delar av vår verksamhet vi gärna utvecklar vidare. Hör gärna av dig om något sådant skulle vara av intresse där du bor och verkar. Kanske har du ett tema du vill att vi gör något kring, eller vill att vi spånar tillsammans.

sofia.asthamn@gmail.com
peter.asthamn@gmail.com